Jagiellonian University Repository

Tożsamość narracyjna młodych dorosłych chorujących na mukowiscydozę

pcg.skipToMenu

Tożsamość narracyjna młodych dorosłych chorujących na mukowiscydozę

Show full item record

dc.contributor.advisor Pilecka, Władysława [SAP11016965] pl
dc.contributor.author Kogut, Marta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T14:00:46Z
dc.date.available 2020-07-26T14:00:46Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204441
dc.language pol pl
dc.title Tożsamość narracyjna młodych dorosłych chorujących na mukowiscydozę pl
dc.title.alternative Narrative identity of young adults suffering from cystic fibrosis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy jest poznanie tożsamości narracyjnej młodych dorosłych chorujących na mukowiscydozę. Uzyskane dane porównano z grupą zdrowych rówieśników. Są to badania eksploracyjne więc nie stawiano hipotez, a problemy badawcze.W badaniu wzięło 16 osób w wieku 18-24 lat (w tym: 4 kobiety chore i 4 zdrowe oraz 4 chorych mężczyzn i 4 zdrowych). Badania mają charakter jakościowy. Posługiwano się The Live Story Interview Dana P. Mc Adamsa oraz samodzielnie ułożoną listą Sentencji o Życiu.Uzyskane dane pozwoliły zaobserwować tożsamość narracyjną u wszystkich badanych. Najbardziej dojrzała tożsamość narracyjna cechuje grupę zdrowych mężczyzn. Najtrudniej o niej mówić w grupie chorych kobiet. Jednak wszystkie grupy cechuje postawa ku tożsamości narracyjnej. pl
dc.abstract.en The aim of this master’s thesis was learning about narrative identity of young adults suffering from cystic fibrosis. Results were compared to the group of healthy peers. This research were exploratory study, so there was no use of hypothesis. This is why research problems were formulated.In this research 16 people aged 18-24 years were involved (8 women, 8 men – consisting of 4 sick women, 4 healthy women, 4 sick men, 4 healthy women).This research were qualitative. Techniques used in this study were The Live Story Interview created by Dan P. McAdams (2008) and independently designed list of Sayings about Life. Results allowed to observe narrative identity in both research groups. The most mature narrative identity was observed in group of healthy men. It was the most difficult to define narrative identity in group of sick women. However, all groups were characterised by an attitude towards mature narrative identity. pl
dc.subject.pl tożsamość, tożsamość narracyjna, młodzi dorośli, mukowiscydoza pl
dc.subject.en identity, narrative identity, young adults, cystic fibrosis, CF pl
dc.contributor.reviewer Pilecka, Władysława [SAP11016965] pl
dc.contributor.reviewer Opoczyńska-Morasiewicz, Małgorzata [SAP11015580] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-97010-126073 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)