Jagiellonian University Repository

Opracowanie zestawu demonstracji fizycznych wspomaganych komuterowo z wykorzystaniem systemu Coach 6.

pcg.skipToMenu

Opracowanie zestawu demonstracji fizycznych wspomaganych komuterowo z wykorzystaniem systemu Coach 6.

Show full item record

dc.contributor.advisor Bogacz, Bogdan [SAP11010190] pl
dc.contributor.author Machej, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:57:17Z
dc.date.available 2020-07-26T13:57:17Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204386
dc.language pol pl
dc.title Opracowanie zestawu demonstracji fizycznych wspomaganych komuterowo z wykorzystaniem systemu Coach 6. pl
dc.title.alternative Study on the set of computer-supported demonstrations aided by Coach 6 system. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przygotowanie opisów ćwiczeń wspomaganych komputerowo z fizyki i przyrody przeznaczonych dla różnych etapów edukacji. W tym celu konieczne było uaktualnienie eksperymentów wykonywanych na przestrzeni lat w Pracowni Technicznych Środków Nauczania (PTSN) oraz zaprojektowanie nowych doświadczeń dostosowanych do aktualnych potrzeb dydaktycznych i do współczesnej aparatury. Dodatkowo we wprowadzeniu do niniejszej pracy poruszono kwestię istotnej roli eksperymentu i zastosowania komputera w procesie nauczania. Przygotowane opisy zostaną wykorzystane podczas kursów odbywanych w przyszłości przez studentów oraz podczas zajęć pokazowych prowadzonych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to prepare the descriptions of computer assisted experimental exercises designed for students of various stages of education in the realm of physics and basic science. For this purpose it was necessary to remodel the experiments performed at the Laboratory of Technical Aids of Teaching and to design new experiments adapted to modern and upgraded equipment. The introduction to this thesis describes the issue of the important role of the experiment and computer applications in the teaching process. The descriptions prepared in this thesis will be used in the future by students during the courses and classroom demonstrations conducted for primary, middle and secondary schools at the Jagiellonian University. pl
dc.subject.pl eksperyment, PTSN, nauczanie, pokazy, przyroda, dydaktyka, fizyka pl
dc.subject.en experiment, PTSN, teaching, shows, nature, didactics, physic pl
dc.contributor.reviewer Pędziwiatr, Antoni [SAP11006655] pl
dc.contributor.reviewer Bogacz, Bogdan [SAP11010190] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96952-131401 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska, fizyka z informatyką pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)