Jagiellonian University Repository

Wykonywanie rękodzieła w społeczeństwie konsumpcyjnym – zarys zjawiska na przykładzie osób prowadzących blogi o tematyce handmade.

pcg.skipToMenu

Wykonywanie rękodzieła w społeczeństwie konsumpcyjnym – zarys zjawiska na przykładzie osób prowadzących blogi o tematyce handmade.

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak, Jacek pl
dc.contributor.author Bryła, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:56:13Z
dc.date.available 2020-07-26T13:56:13Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204369
dc.language pol pl
dc.title Wykonywanie rękodzieła w społeczeństwie konsumpcyjnym – zarys zjawiska na przykładzie osób prowadzących blogi o tematyce handmade. pl
dc.title.alternative Handicraft in a consumer society - an outline of the phenomenon on the example of individuals running blogs on handmade products. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Problematyka pracy koncentruje się na wykonywaniu rękodzieła w realiach społeczeństwa konsumpcyjnego oraz związku tych praktyk z postawą świadomego konsumenta. Życie we współczesnym społeczeństwie zwalnia jednostki z potrzeby samodzielnego wykonywania przedmiotów, ponieważ wszystko, czego mogą potrzebować znajduje się na sklepowych półkach. Działalność rękodzielnicza nie została jednak całkowicie usunięta z kręgu praktyk jednostek – niektórzy ludzie ciągle decydują się podejmować jej trud. Przykładem takich współczesnych rękodzielników są osoby prowadzące blogi o tematyce handmade. W publikacjach naukowych, na poziomie analizy teoretycznej, wykonywanie rękodzieła traktowane jest często jako wyraz świadomej konsumpcji, jeden z przejawów alterglobalizmu czy też antykonsumpcjonizmu. W pracy, w oparciu o przeprowadzone badania empiryczne, została podjęta próba odpowiedzi na pytania o to, skąd bierze się potrzeba samodzielnego wytwarzania, naprawiania oraz przetwarzania przedmiotów oraz czy aktywność ta ma związek z innymi, dokonywanymi przez badanych, wyborami konsumenckimi. Podejściami teoretycznymi, które posłużyły do zilustrowania omawianych zjawisk, są koncepcje m.in. Colina Campbella, Zygmunta Baumana oraz Paula Levinsona. pl
dc.abstract.en The work focused on craft in the reality of a consumer society and on the relationship of these practices with the “conscious consumer” attitude. Life in modern society liberates individuals from the necessity to manufacture items by themselves, because everything they need can be bought. Craft, however, has not been completely abandoned by individuals - some people still choose to take the effort. Examples of such contemporary handicrafters are individuals running blogs on handmade products. In scientific publications, at the level of theoretical analysis, craft is often considered as an expression of conscious consumption, one of the manifestations of alter-globalization or anti-consumerism. The study, based on empirical research, attempted to answer questions such as where the need for self-manufacture, repair, and processing of objects comes from and whether this activity is related to other consumer choices made by the respondents. The theoretical approaches, which served as illustration these phenomena were among others the concepts of Colin Campbell, Zygmunt Bauman and Paul Levinson. pl
dc.subject.pl rękodzieło, świadoma konsumpcja, społeczeństwo konsumpcyjne, blog, antykonsumpcjonizm pl
dc.subject.en crafts, conscious consumption, consumer society, blog, anti-consumerism pl
dc.contributor.reviewer Sekuła, Paulina [SAP11018432] pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Jacek pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96931-162975 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)