Jagiellonian University Repository

Zjawisko self-publishingu na polskim rynku książki

pcg.skipToMenu

Zjawisko self-publishingu na polskim rynku książki

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowakowski, Andrzej [SAP11008595] pl
dc.contributor.author Jakubczyk, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:55:27Z
dc.date.available 2020-07-26T13:55:27Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204357
dc.language pol pl
dc.title Zjawisko self-publishingu na polskim rynku książki pl
dc.title.alternative Self-publishing on the publishing market in Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Self-publishing to zjawisko obecne na polskim rynku wydawniczym od początku istnienia książki drukowanej. W mojej pracy koncentruję się jednak na najnowszym okresie (XXI wiek), gdyż obecnie zdecydowanie bardziej niż w wiekach wcześniejszych nasilił się trend na samodzielne wydawanie. Związane jest to z rozpowszechnieniem się internetu, a także w ostatnich latach e-booków i czytników. Analizuję wszystkie etapy powstawania książki, zwracając uwagę na możliwości, jakie posiada self-publisher, wykazując ich wady i zalety. Przedstawiam też self-publishing na tle wydawnictw istniejących na rynku. Rozwój self-publishingu jest bowiem ściśle związany efektami ich pracy. Charakteryzuję też najważniejsze firmy wydawnicze, oferujące swoje usługi pisarzom. pl
dc.abstract.en Self-publishing has been an occurrence on the publishing market in Poland since the very beginning of a printed book. However, in my work I concentrate on the latest period (21th century) because at this time trend towards publishing on your own has become more intensive than ever. This fact is connected with dissemination of the Internet as well as e-books and Kindle. I analyse all of the stages of creating books by demonstrating possibilities which each self-publisher has and highlighting their advantages and disadvantages. I also try to show how self-publishing refers to publishing houses. I do so to present the bond between development of self-publishing and the effects of publishing houses’ work. In addition, I characterise the most important publishing companies which offer their services to writers. pl
dc.subject.pl samopublikowanie, self-publisher, self-publishing, firmy wydawnicze pl
dc.subject.en self-publishing, publishing company, self-publisher pl
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Andrzej [SAP11008595] pl
dc.contributor.reviewer Gruchała, Janusz [SAP11009078] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96914-161181 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy edytorstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)