Jagiellonian University Repository

Zależność pomiędzy stanem cywilnym i posiadaniem dzieci a poziomem testosteronu u mężczyzn.

pcg.skipToMenu

Zależność pomiędzy stanem cywilnym i posiadaniem dzieci a poziomem testosteronu u mężczyzn.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jasieńska, Grażyna [SAP20001998] pl
dc.contributor.author Kural, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:53:49Z
dc.date.available 2020-07-26T13:53:49Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204331
dc.language pol pl
dc.title Zależność pomiędzy stanem cywilnym i posiadaniem dzieci a poziomem testosteronu u mężczyzn. pl
dc.title.alternative Relationship between marital status and having children, and testosterone level in men. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Testosteron spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie mężczyzny, jego poziomy zmieniają się w zależności od wpływu różnych czynników fizjologicznych i środowiskowych. Celem przeprowadzonego badania była ocena zależności pomiędzy stanem cywilnym i posiadaniem dzieci a poziomem testosteronu u mężczyzn. W badaniu u 120 mężczyzn, zmierzono poziom testosteronu rano i wieczorem, a także obliczono średni poziom testosteronu. Wykonano analizy regresji wielorakiej i kowariancji przy użyciu programu Statistica 10.0. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy poziomem testosteronu rano, wieczorem i średnim w ciągu dnia a wiekiem i poziomem tkanki tłuszczowej. Stwierdzono, iż poziom testosteronu wieczorem istotnie różni się w zależności od stanu cywilnego mężczyzny, oraz posiadania potomstwa. Mężczyźni będący w związkach, oraz posiadający potomstwo mają niższe stężenia testosteronu. Wyniki tych badań wskazują, że stan cywilny i posiadanie dzieci mogą wpływać na zdrowie mężczyzn poprzez zmiany w poziomie testosteronu. pl
dc.abstract.en Testosterone has many important functions in men’s organism and its levels are influenced by many psychological and environmental factors. The aim of the study was to evaluate the relationship between marital status and having children, and testosterone level in men. In a study of 120 men testosterone levels were measured in the morning and in the evening, and the average level of testosterone was calculated. Performed multiple regression analysis and covariance using Statistica 10.0. There was a significant relationship between the level of testosterone in the morning and in the evening and the average age and level of body fat. It has been found that the level of testosterone in the evening significantly differs depending on relationship status or having offspring. Results of this study suggest that relationship status and having children may influence health of men through changes in testosterone levels. pl
dc.subject.pl testosteron, wiek, tkanka tłuszczowa, stan cywilny, posiadanie dzieci. pl
dc.subject.en testosterone, age, body fat, marital status, having children. pl
dc.contributor.reviewer Galbarczyk, Andrzej pl
dc.contributor.reviewer Jasieńska, Grażyna [SAP20001998] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96887-126807 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)