Jagiellonian University Repository

Szlakiem Balzaka na Ukrainie. Pałac Hańskich w Wierzchowni

pcg.skipToMenu

Szlakiem Balzaka na Ukrainie. Pałac Hańskich w Wierzchowni

Show full item record

dc.contributor.advisor Bednarczyk, Małgorzata [SAP11016360] pl
dc.contributor.author Babiichuk, Iana pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:52:13Z
dc.date.available 2020-07-26T13:52:13Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204306
dc.language pol pl
dc.title Szlakiem Balzaka na Ukrainie. Pałac Hańskich w Wierzchowni pl
dc.title.alternative Trail of Balzac in Ukraine. The Palace of Hanski in Wierzhownia. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy zbadano zainteresowanie potencjalnych klientów z Polski i Ukrainy nowym produktem turystycznym jakim jest Muzeum Balzaka w Wierzchowni. Szczególną uwagę zwrócono na to, że opisywany produkt jest unikatową pamiątką historii i architektury. Analiza kwestionariuszy dostarczyła informację o cenie, którą turyści są gotowi zapłacić za bilet wstępu oraz wydarzeniach, w których uczestnictwo wywoła największe zainteresowanie. Podkreślono, że potencjalni turyści z obu państw wykazują chęć udziału w dodatkowych imprezach organizowanych w Muzeum lecz nie mają dostępu do potrzebnej informacji. Pierwszy rozdział został poświęcony procesowi kształtowania nowego produktu turystycznego. Krótko scharakteryzowano jego niezbędne elementy, tj. kanały dystrybucji, cenę oraz promocję. Drugi rozdział przedstawia elementy składające się na atrakcyjność Muzeum Balzaka w Wierzchowni i jego unikatowy charakter oraz zakres zainteresowania wśród turystów. W trzecim rozdziale przedstawiono i poddano analizie opinie respondentów na temat nowego produktu turystycznego jakim może być „ Szlakiem Balzaka” na Ukrainie. pl
dc.abstract.en In the present study interest of potential customers from Poland and Ukraine’s in new touristic product “The Balsac Museum” in Wierzchownia has been investigated; particularly focused on being unique historical and architectural remembrance.Analyze of surveys provided the information regarding the entrance ticket’s price tourists are ready to pay like also by which events will be most attracted. Potential tourists from both countries are willing to attend events but there is no source to get required information – this issue has been highlighted.The first chapter described development process of new touristic product. Briefly characterized essential elements, i.e. channels of distribution, price and promotion. The second chapter presented elements of the Museum’s attractiveness, its unique nature and the range of interest among tourists. The third chapter presented and analyzed respondent's opinions on the new tourism product which may be "Trail of Balsac " in Ukraine. pl
dc.subject.pl PRODUKT TURYSTYCZNY - ATRAKCYJNOŚĆ - WIERZCHOWNIA – MUZEUM BALZAKA NA UKRAINIE pl
dc.subject.en TOURISM PRODUCT - ATTRACTIVENESS – WIERZCHOWNIA – THE BALSAC MUZEUM pl
dc.contributor.reviewer Wszendybył-Skulska, Ewa [SAP11019109] pl
dc.contributor.reviewer Bednarczyk, Małgorzata [SAP11016360] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96862-101741 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w turystyce pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)