Jagiellonian University Repository

WPŁYW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

pcg.skipToMenu

WPŁYW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.author Ciepielewski, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:49:56Z
dc.date.available 2020-07-26T13:49:56Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204270
dc.language pol pl
dc.title WPŁYW PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA WARTOŚĆ RYNKOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA pl
dc.title.alternative The impact of financial liquidity on the market value of the company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Płynność finansowa jest niezwykle ważnym zjawiskiem, bowiem określa zdolność do terminowego regulowania zobowiązań przez daną spółkę. Płynność finansową można mierzyć za pomocą wskaźników statycznych oraz dynamicznych. Istnieje wiele czynników mających charakter wewnętrzny lub zewnętrzny, które wpływają na płynność finansową, a poznanie ich pozwala na optymalne zarządzanie przedsiębiorstwem.Płynność finansowa jest czynnikiem informującym o kondycji przedsiębiorstwa, co przekłada się na wartość rynkową przedsiębiorstwa. Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu płynności finansowej na wartość rynkową przedsiębiorstw działających w sektorze rynku kapitałowego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Przeprowadzona analiza wykazała iż płynność finansowa nie wpływa na wartość rynkową przedsiębiorstw sektora rynku kapitałowego notowanych na GPW w Warszawie. pl
dc.abstract.en Financial liquidity is extremely important phenomenon, because it determines the ability to timely payment of obligations by the company. Liquidity can be measured using static and dynamic indicators. There are many factors as internal or external, that affect the liquidity and getting to know them allows for optimal management.Financial liquidity is a factor, informing about the condition of the company, which is reflected on the market value of the company. The aim of this study is to determine the effect of liquidity on the market value of companies in the capital market listed on the Warsaw Stock Exchange.The analysis showed that the financial liquidity does not affect on the market value of the capital market sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange. pl
dc.subject.pl płynność finansowa – rynek kapitałowy – wartość przedsiębiorstwa – zarządzanie płynnością finansową pl
dc.subject.en capital market – financial liquidity – management of financial liquidity – value of the company pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96824-128078 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)