Jagiellonian University Repository

Polska książka o modzie – próba systematyzacji i oceny. Perspektywy wydawnicze

pcg.skipToMenu

Polska książka o modzie – próba systematyzacji i oceny. Perspektywy wydawnicze

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowakowski, Andrzej [SAP11008595] pl
dc.contributor.author Karpińska, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:49:41Z
dc.date.available 2020-07-26T13:49:41Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204266
dc.language pol pl
dc.title Polska książka o modzie – próba systematyzacji i oceny. Perspektywy wydawnicze pl
dc.title.alternative An attempt to classify and evaluate Polish literature about fashion. The outlook for publishing pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca została napisana z potrzeby usystematyzowania wiedzy na temat polskiej literatury modowej i zwrócenia uwagi na jej potencjał wydawniczy. W pierwszym rozdziale przedstawiono po krótce historię publikacji związanych z modą, z uwzględnieniem magazynów i czasopism. Zwrócono uwagę na ważne pozycje na temat historii mody wydane w Polsce w XX wieku. Drugi rozdział poświęcony jest literaturze modowej obecnej na polskim rynku dziś. Książki zostały podzielone na grupy według typów publikacji. Przytoczono recenzje na ich temat, opisano przypadki tytułów, które odniosły szczególny sukces wydawniczy, a także zwrócono uwagę na sposób, w jaki są wydawane. W podsumowaniu wyciągnięto wnioski i wskazano na luki na rynku literatury modowej, które wydawcy mają szanse wypełnić. pl
dc.abstract.en The aim of dissertation was to classify Polish literature about fashion and to take note of its publishing potential. The first chapter covers the history of publications on fashion, including magazines. The most important 20th century Polish books on history of fashion are considered. The next chapter is devoted to current Polish fashion literature book market. The books are divided into different types. In the summing-up part the author draws conclusions about what kind of publications on fashion Polish book market is still lacking. pl
dc.subject.pl książka o modzie, literatura modowa, rynek książki pl
dc.subject.en fashion literature, book market pl
dc.contributor.reviewer Gruchała, Janusz [SAP11009078] pl
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Andrzej [SAP11008595] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96819-161600 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy edytorstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)