Jagiellonian University Repository

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem funduszy inwestycyjnych i giełdami towarowymi

pcg.skipToMenu

Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem funduszy inwestycyjnych i giełdami towarowymi

Show full item record

dc.contributor.advisor Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.author Jułga, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:49:30Z
dc.date.available 2020-07-26T13:49:30Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204263
dc.language pol pl
dc.title Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem funduszy inwestycyjnych i giełdami towarowymi pl
dc.title.alternative Supervision of the Polish Financial Supervision Authority of the market of investment funds and commodity exchanges pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca koncentruje się na zagadnieniu nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad rynkiem funduszy inwestycyjnych oraz giełdami towarowymi. W pracy zawarte został przegląd pojęć związanych z kontrolą, nadzorem oraz rynkiem kapitałowym. Wskazane zostały ogólne procedury stosowane przez komisję względem rynku kapitałowego oraz sama struktura Komisji Nadzoru Finansowego. W dalszej części praca zawiera szczegółowe opisy procedur oraz wachlarz działań jakimi dysponuje Komisja wobec rynku funduszy inwestycyjnych i giełd towarowych. Opisane przeze mnie rozwiązania prawne mają miejsce wobec działań tych podmiotów na każdym etapie, od ich powstawania do likwidacji. Celem pracy jest ukazanie procedur i kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego wobec złożoności rynku funduszy inwestycyjnych oraz giełd towarowych w obliczu nałożonych ustawowo celów nadzoru jakie muszą zostać wypełnione. pl
dc.abstract.en This work focuses on the issue of supervision by the Polish Financial Supervision Authority of the market of investment funds and commodity exchanges. It include an overview of the concepts related to control, supervision and capital markets. It has been the structure of the Polish Financial Supervision Authority and the general procedures used by the commission in relation to the capital market. The rest of the work contains detailed descriptions of procedures and the range of activities available to the Commission against the investment fund market and commodity exchanges. I described legal solutions which are taking place against the activities of these stakeholders at every stage, from their formation to liquidation. The aim is to show the procedures and powers of the Financial Supervisory Commission of the complexity of the investment funds market and commodity exchanges in the face of imposed statutory purposes of supervision, which must be completed. pl
dc.subject.pl Komisja Nadzoru Finansowego, rynek kapitałowy, rynek funduszy inwestycyjnych, giełdy towarowe, nadzór, kontrola pl
dc.subject.en Polish Financial Supervision Authority, capital market, the market of investments funds, commodity exchanges, control, supervision pl
dc.contributor.reviewer Biliński, Michał [SAP14002718] pl
dc.contributor.reviewer Żurawik, Artur [SAP14000291] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96816-158984 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)