Jagiellonian University Repository

Uprawnienie do ochrony zabezpieczeń

pcg.skipToMenu

Uprawnienie do ochrony zabezpieczeń

Show full item record

dc.contributor.advisor Markiewicz, Ryszard [SAP11006132] pl
dc.contributor.author Zalesiński, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:45:07Z
dc.date.available 2020-07-26T13:45:07Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204194
dc.language pol pl
dc.title Uprawnienie do ochrony zabezpieczeń pl
dc.title.alternative The legal system of technological protection measures pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie problematyki ochrony zabezpieczeń technicznych stosowanych w odniesieniu do dóbr intelektualnych lub urządzeń służących do ich odtwarzania. Temat zostaje omówiony w świetle uregulowań międzynarodowych oraz europejskiego i polskiego ustawodawstwa, z uwzględnieniem orzecznictwa wspólnotowego i krajów członkowskich.Rozważony zostaje charakter prawny wspomnianego uprawnienia oraz jego związek z zagadnieniami domeny publicznej, dozwolonego użytku osobistego pl
dc.abstract.en This thesis presents the legal system of technological protection measures used in regard to copyright protected content and devices serving the playback of this content. The subject is discussed in the light of international treaties, European and Polish legislation, including court judgements of the Community and Member States. Consideration will be given to the legal nature of the mentioned entitlement and its relation to issue of public domain and fair use. pl
dc.subject.pl prawo autorskie, zabezpieczenia techniczne, dozwolony użytek, domena publiczna, drm pl
dc.subject.en copyright law, technological protection measures, fair use, public domain, drm pl
dc.contributor.reviewer Markiewicz, Ryszard [SAP11006132] pl
dc.contributor.reviewer Marcinkowska, Joanna [SAP11015849] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96747-131989 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)