Jagiellonian University Repository

Meta-analiza wraz z implementacją w R

pcg.skipToMenu

Meta-analiza wraz z implementacją w R

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Piotr [SAP11018366] pl
dc.contributor.author Frankiewicz, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:44:06Z
dc.date.available 2020-07-26T13:44:06Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204178
dc.language pol pl
dc.title Meta-analiza wraz z implementacją w R pl
dc.title.alternative Meta-analysis with implementation in R pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy opisano sposób przeprowadzania meta-analizy poprzedzonej przeglądem systematycznym. W pierwszym rozdziale omówione zostały modele z efektem stałym oraz losowym, a także różnice między nimi; opisano również przyczyny występowania oraz sposób wykrywania obciążenia publikacyjnego. W kolejnej części opisane zostały wielkości efektu w zależności od rodzaju dostępnych danych, dla danych ciągłych były to średnia różnica oraz średnia różnica standaryzowana, natomiast dla danych dyskretnych ryzyko względne, iloraz szans oraz różnica ryzyka. W kolejnej częśći opisano sposoby badania i oceny heterogeniczności. W ostatnim rozdziale przeprowadzono przegląd systematyczny oraz meta-analizę wyników badań dotyczących skuteczności leczenia etanerceptem wśród pacjentów ze zdiagnozowaną łuszczycą plackowatą, przeprowadzona analiza wykazała skuteczność badanej terapii. pl
dc.abstract.en This work presents methods of carrying out meta-analysis preceded by systematic review. The first section describes fixed and random effect models and differences between them, why publication bias occurs and how to detect it. The following chapter include description of effect size depending on the type of data, for continuous data there are raw mean difference and standardized mean difference, and for binary data there are relative risk, odds ratio and risk difference. The next section describes heterogeneity. In the last chapter meta-analysis of publications concerning efficacy of etanertcept treatment in patients with plaque psoriasis had been carried out, examined therapy turned out to be effective. pl
dc.subject.pl meta-analiza, przegląd systematyczny, ryzyko względne, różnica ryzyka, iloraz szans, średnia różnica, średnia różnica standaryzowana, przedział ufności, heterogeniczność, model z efektem stałym, model z efektem losowym, obciążenie publikacyjne pl
dc.subject.en meta-analysis, systematic review, relative risk, risk difference, odds ratio, raw mean difference, standarized mean difference, confidence interval, heterogenity, fixed effect model, random effect model, publication bias pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Piotr [SAP11018366] pl
dc.contributor.reviewer Mazur, Marcin [SAP11017645] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96730-131004 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka finansowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)