Jagiellonian University Repository

Równania różniczkowe zwyczajne I rzędu i zastosowanie w ekonomi

pcg.skipToMenu

Równania różniczkowe zwyczajne I rzędu i zastosowanie w ekonomi

Show full item record

dc.contributor.advisor Kosiek, Marek [SAP11006575] pl
dc.contributor.author Daszkiewicz-Pasieka, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:43:32Z
dc.date.available 2020-07-26T13:43:32Z
dc.date.submitted 2015-09-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204169
dc.language pol pl
dc.title Równania różniczkowe zwyczajne I rzędu i zastosowanie w ekonomi pl
dc.title.alternative Ordinary Differential Equations of the first order and applied in economics pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca jest na temat równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu jak i ich zastosowań w ekonomii. Pierwsza część opisuje niezbędne pojęcia i definicje związane z równaniami różniczkowymi, w drugiej część zamieszczone są definicje podstawowych równań różniczkowych jak i metody ich rozwiązania. Natomiast trzecia część zawiera opis czterech modeli, których analiza prowadzi do równań różniczkowych zwyczajnych I rzędu. pl
dc.abstract.en The work is about ordinary differential equations of the first order and their applications in economics. The first part describes the essential concepts and definitions related to differential equations, in the second part included are definitions of basic differential equations and the methods to resolve them. And the third part describes the four models, the analysis of which leads to differential equations of the first order. pl
dc.subject.pl Równanie różniczkowe zwyczajne, równanie Bernoulliego, równanie liniowe pierwszego rzędu, Model wzrostu Domara, Model Solowa pl
dc.subject.en Ordinary differential equation, Bernoulli equation, linear equation of the first order, Domar growth model, Solow model pl
dc.contributor.reviewer Kosiek, Marek [SAP11006575] pl
dc.contributor.reviewer Dinew, Sławomir [SAP13905163] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96720-145973 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka w ekonomii pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)