Jagiellonian University Repository

Równanie Hamiltona-Jacobiego

pcg.skipToMenu

Równanie Hamiltona-Jacobiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziej, Sławomir [SAP11112340] pl
dc.contributor.author Maziarka, Renata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:43:21Z
dc.date.available 2020-07-26T13:43:21Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204166
dc.language pol pl
dc.title Równanie Hamiltona-Jacobiego pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca zawiera własności hamiltonianu oraz lagranżjanu, które prowadzą do udowodnienia słabego rozwiązania zagadnienia początkowego dla równania Hamiltona-Jacobiego. Następnie poprzez zdefiniowanie rozwiązania lepkościowego, udowodnienie jednoznaczności definicji rozwiązania postawionego zagadnienia oraz wprowadzeniu do teorii sterowania i programowania dynamicznego zostaje udowodnione jednoznaczne lepkościowe rozwiązanie zagadnienia początkowego dla równania Hamiltona-Jacobiego - wzór Hopfa-Laxa. pl
dc.abstract.en This bachelor's thesis includes introduction to Hamilton-Jacobi equations. There are definitions and theorems about weak solutions which lead to the proof of existence and uniqueness viscosity solutions - Hopf-Lax formula. I present also the main properties of the Lagrangian and the Hamiltonian. We can also find there connections with the control theory and dynamic programming. pl
dc.subject.pl równania różniczkowe cząstkowe, równanie Hamiltona-Jacobiego, słabe rozwiązania, rozwiązania lepkościowe pl
dc.subject.en partial differential equations, Hamilton-Jacobi equation, weak solution, viscosity solutions pl
dc.contributor.reviewer Kołodziej, Sławomir [SAP11112340] pl
dc.contributor.reviewer Opozda, Barbara [SAP11008927] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96715-158883 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)