Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Teoretyk filmu w świecie ruchomych obrazów : Que reste-t-il du cinéma Jacquesa Aumonta

Teoretyk filmu w świecie ruchomych obrazów : Que ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Demby, Łucja [SAP11015082] pl
dc.contributor.editor Marczak, Mariola pl
dc.date.accessioned 2016-02-02T13:47:58Z
dc.date.available 2016-02-02T13:47:58Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7299-935-1 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20415
dc.language pol pl
dc.title Teoretyk filmu w świecie ruchomych obrazów : Que reste-t-il du cinéma Jacquesa Aumonta pl
dc.title.alternative Film theorist in the world of moving images : Jaquea Aumont, Que reste-t-il du cinéma pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pl
dc.description.physical 19-29 pl
dc.identifier.weblink https://www.academia.edu/13611955 pl
dc.abstract.pl Łucja Demby w swoim artykule przedstawia nieznane na gruncie polskim poglądy Jaquesa Aumonta, umiejscawiając je w kontekście innych refleksji teoretycznych: Raymonda Belloura, Alaina Fleischera i psychoanalitycznej koncepcji despozytywu kinowego. pl
dc.abstract.en In her paper, Łucja Demby presents the views of Jaques Aumont, previously unknown in Polish film theory, and confronts them with theoretical reflections of Raymond Bellour and Alain Fleischer, as well as psychoanalytical conception of cinema dispositive. pl
dc.subject.pl teoria filmu pl
dc.subject.pl ontologia kina pl
dc.subject.pl specyfika kina pl
dc.subject.pl despozytyw kina pl
dc.subject.pl definicja kina pl
dc.subject.en film theory pl
dc.subject.en ontology of cinema pl
dc.subject.en specificity of cinema pl
dc.subject.en cinema depositive pl
dc.subject.en definition of cinema pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.title.container Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja autorska (postprint); po opublikowaniu; 12; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach