Jagiellonian University Repository

"Rola chemokin mikroglejowych w epilepsji"

pcg.skipToMenu

"Rola chemokin mikroglejowych w epilepsji"

Show full item record

dc.contributor.advisor Sołtys, Zbigniew [SAP11012054] pl
dc.contributor.author Wójtowicz, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:42:30Z
dc.date.available 2020-07-26T13:42:30Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204153
dc.language pol pl
dc.title "Rola chemokin mikroglejowych w epilepsji" pl
dc.title.alternative The role of chemokines microglia in epilepsy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Padaczka jest częstym schorzeniem neurologicznym, dotykającym ponad 50 milionów ludzi na całym świecie, co daje około 1 % populacji światowej. Każdego roku zapada na nią od 12 do 15 tysięcy ludzi w Polsce. Liczba ta niestety wzrasta z roku na rok. (Mporas & Tsirka,2014)Choroba charakteryzuje się występowaniem spontanicznych, nieprzewidywalnych i nawracających napadów. Jej objawom towarzyszą nadmierne wyładowania neuronów w mózgu (Szyndler& Maciejak, 2006).Jest bardzo wiele postaci padaczki, dlatego konieczne było wprowadzenie klasyfikacji form padaczki; począwszy od form uogólnionych, przez napady ogniskowe po napady niesklasyfikowane. Niezmiernie ważne są metody diagnostyki i badań. Wykorzystywane jest tutaj przede wszystkim EEG, MRI i inne metody obrazowania mózgu. W epileptogenezie bardzo ważna rolę przypisuje się komórkom glejowym. W przypadku padaczki pełnią one zarówno korzystne jak i niekorzystne funkcje. Warto wspomnieć tutaj chociażby o mikrogleju i astrocytach, które podczas stanu zapalnego w mózgu wydzielają cytokiny i chemokiny. Bardzo ważnym celem terapeutycznym jest więc modyfikacja poziomu ich wydzielania przez nawet całkowite zablokowanie transformacji przejścia mikrogleju w formę aktywowaną. To wszystko miałoby na celu pomóc ludziom cierpiącym na padaczkę i dać nadzieje, kto wie… w przyszłości może całkowitego wyleczenia. pl
dc.abstract.en Epilepsy is a common neurological illness. About 50 million people suffer from it, which is about 1% of the world’s population. Every year, about 12-15 thousands people become ill. This number is increasing each year. (Mporas & Tsirka,2014).This illness is characterized by spontaneous, unpredictable and recurrent seizures. Its symptoms are accompanied by excessive neuronal discharges in the brain (Szyndler& Maciejak, 2006). There are many forms of epilepsy, it has many symptoms and that’s why these forms had to be classified, starting from the general forms, through focal seizures, to unclassified seizures. The methods of diagnosis and researches are extremely important. For instance, EEG, MRI and a lot of other methods of brain imaging are the most commonly used.In epileptogenesis, the role of the glial cells is very important. Their roles are favorable as well as unfavorable functions in the case of epilepsy. It’s inappropriate not to mention the microglia and astrocytes producing cytokines and chemokines, produced during inflammation in the brain. This is a very important therapeutic purpose in the case of epilepsy, including the modification of the level of chemokine secretion as well as complete blocking the transformation microglia into the activated form. All of this would aim to help people suffering from epilepsy and to give hope for a complete recovery. pl
dc.subject.pl Epilepsja, komórki glejowe, mikroglej, chemokiny mikroglejowe pl
dc.subject.en Epilepsy, glia cells, microglia, chemokines microglia pl
dc.contributor.reviewer Błasiak, Tomasz [SAP11018153] pl
dc.contributor.reviewer Sołtys, Zbigniew [SAP11012054] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96696-165129 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy neurobiologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)