Jagiellonian University Repository

Polska muzyka heavymetalowa w latach 80. XX wieku na przykładzie twórczości zespołów TSA, Turbo i Kat

pcg.skipToMenu

Polska muzyka heavymetalowa w latach 80. XX wieku na przykładzie twórczości zespołów TSA, Turbo i Kat

Show full item record

dc.contributor.advisor Lewandowska, Bożena [SAP11010775] pl
dc.contributor.author Kopiński, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:42:08Z
dc.date.available 2020-07-26T13:42:08Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204147
dc.language pol pl
dc.title Polska muzyka heavymetalowa w latach 80. XX wieku na przykładzie twórczości zespołów TSA, Turbo i Kat pl
dc.title.alternative Polish heavy metal music in the 80s of the twentieth century based on the examples of TSA, Turbo and Kat bands. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Heavy metal trafił na polski grunt w latach 80. XX wieku, wraz z powstaniem zespołów TSA, Turbo i Kat — pierwszych polskich prawdziwych zespołów heavymetalowych. Praca opisuje początki i rozwój polskiego heavy metalu na przykładzie twórczości tych formacji. Została w niej przedstawiona geneza i rozwój tego gatunku oraz wpływy Zachodnie oddziaływające na jego kształt. W pierwszym rozdziale, w oparciu o literaturę, pokazana została historia powszechna heavy metalu, stanowiąca tło historyczne dla ukazania początków heavy metalu w Polsce i tendencji wpływających na jego rozwój. Drugi rozdział skupia się na historii wybranych zespołów od ich początków oraz na twórczości będącej głównym trzonem muzyki heavymetalowej w Polsce w latach 80. Analiza audytywna pozwoliła na scharakteryzowanie ich twórczości oraz kierunków rozwoju. Ponadto pozwoliła stwierdzić, iż twórczość ta w pełni wpisywała się w konwencje gatunku, szczególnie dzięki wpływom Nowej Fali Brytyjskiego Heavy Metalu. Trzeci rozdział charakteryzuje najważniejsze i najczęściej poruszane tematy w tekstach słownych piosenek. Analiza wybranych przykładów dała ogląd na specyficzne podejście do tematyki wolności i buntu muzyków heavymetalowych, odmienne niż zaangażowane traktowanie tej tematyki przez muzyków rockowych i punkowych tamtego okresu, w kontekście ustroju politycznego Polski. Zakresem pracy były lata 80. XX wieku, ponieważ dekada ta stanowiła przestrzeń dla powstania i rozwijania heavy metalu w Polsce. pl
dc.abstract.en Heavy metal music came in Poland in the 80s of the twentieth century with the emergence of TSA, Turbo and Kat — the very first polish true heavy metal bands. In this thesis were described origin and evolution of that genre and music influences from the West. The first chapter, based on literature, contains history of heavy metal music in the world, for usage as a background for presentation of polish heavy metal’s origin and trends affecting on its development. The second chapter shows history of chosen bands from their beginnings and their works, which are the main core of heavy metal music in Poland in the 80s. Auditory analysis allowed to characterize their works and way of evolution. Furthermore, it revealed that music of TSA, Turbo and Kat fully correspond with the genre conventions, in particular through the New Wave of British Heavy Metal influences. The third chapter characterize the most important and the most frequently used topics in the lyrics of songs. What is more, the analysis of selected examples gives an overview of the specific approach heavy metal musicians to subject of freedom and mutiny, different from rock and punk rock musicians that period in the context of Polish political system. The scope of the thesis were the 80s of the twentieth century, since that decade was space for origin and development of heavy metal in Poland. pl
dc.subject.pl Heavy metal; Thrash metal; Hard rock; TSA; Turbo; Kat; lata 80; polska muzyka heavymetalowa; twórczość; Piekarczyk; Nowak; Kupczyk; Hoffmann; Kostrzewski pl
dc.subject.en Heavy metal; Thrash metal; Hard rock; TSA; Turbo; Kat; 80s; polish heavy metal music; works; Piekarczyk; Nowak; Kupczyk; Hoffmann; Kostrzewski pl
dc.contributor.reviewer Piotrowska, Anna [SAP11018248] pl
dc.contributor.reviewer Lewandowska, Bożena [SAP11010775] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96690-163790 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy muzykologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)