Jagiellonian University Repository

Polityka Stanów Zjednoczonych względem Federacji Rosyjskiej od roku 2008 do kryzysu na Ukrainie

pcg.skipToMenu

Polityka Stanów Zjednoczonych względem Federacji Rosyjskiej od roku 2008 do kryzysu na Ukrainie

Show full item record

dc.contributor.advisor Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.author Kohut, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:41:52Z
dc.date.available 2020-07-26T13:41:52Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204143
dc.language pol pl
dc.title Polityka Stanów Zjednoczonych względem Federacji Rosyjskiej od roku 2008 do kryzysu na Ukrainie pl
dc.title.alternative United States Policy on Russian Federation since 2008 to Ukrainian Crisis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca stanowi analizę polityki Stanów Zjednoczonych wobec Federacji Rosyjskiej od roku 2008 do czerwca 2015. . Dla pełniejszego przedstawienia polityki obydwu państw w omawianym okresie, przedstawiony został też krótki zarys stosunków Moskwa-Waszyngton po zakończeniu zimnej wojny. Niektóre problemy, które pojawiły się jeszcze w latach 90, jak rozszerzenie NATO, czy kwestia nieproliferacji broni masowego rażenia, są obecne w stosunkach obydwu państw do dziś. Omówiona została też polityka zagraniczna Rosji , ze szczególnym uwzględnieniem okresu rządów Władimira Putina. Przybliżone zostały wybory prezydenckie z roku 2008, zarówno w Rosji, jak i w USA. Praca przedstawia zmiany, jakie zaszły w działaniu Waszyngtonu po zwycięstwie Baracka Obamy w wyborach prezydenckich. Omówiona została polityka RESETu, zainicjowana w 2009 roku, aby poprawić relacje Ameryki z Rosją ponieważ wojna Rosji z Gruzją, niepodległość Kosowa, tarcza antyrakietowa, a także inne kwestie sporne w okresie drugiej kadencji George’a W. Busha spowodowały napięcie pomiędzy dwoma państwami. Wreszcie, praca pokazuje stopniowe pogorszenie się relacji między państwami po powtórnym objęciu urzędu prezydenta przez Wladimira Putina w 2012 roku. Ostatni rozdział poświęcony jest wydarzeniom najnowszym, związanym z kryzysem na Ukrainie. Kryzys ten zaczął się masowymi protestami na majdanie, a później przerodził w wojnę domową we wschodniej części tego kraju. W tym czasie Rosjanie zaanektowali Krym, a także wsparli rebeliantów walczących z ukraińską armią. Amerykanie odpowiedzieli na to sankcjami ekonomicznymi wobec Rosji, a także presją mającą ograniczyć jej działania. W chwili obecnej mamy do czynienia z poważnym kryzysem w relacjach pomiędzy tymi państwami, z pewnością największym od czasu zimnej wojny. Nie sposób przewidzieć w jaki sposób rozwinie się ten kryzys i jakie będą jego skutki dla amerykańskiej polityki. Trwa debata na ten temat wśród amerykańskich komentatorów i jej najważniejsze wątki również zostały przytoczone w ostatnim rozdziale pracy. pl
dc.abstract.en This master’s thesis analyzes a policy of The United States on Russian Federation from 2008 to June 2015. For the broader picture of this two countries policies, there is a outline of Washington – Moscow relations after the end of Cold War. Some of the problems, which appeared then, in the 90’s, like NATO enlargement or nonproliferation, are present in international politics also today. There is a analysis of Russian foreign policy, especially in the time of Vladimir Putin. Then, there is a description of presidential elections, both in Russia and USA. This thesis shows a changes in Washington’s actions after Barack Obama has won the election. There is a analysis of RESET which has been introduced in 2009 to improve relations between Russia and U.S., because war in Georgia, Kosovo independence, Ballistic Missile Defense and other problems during the second term of George W. Bush, has generated tensions between those two countries. Finally, this thesis shows how, step by step, that relations became worse, after Vladimie Putin was elected president in 2012. Last chapter is about Ukrainian crisis. That crisis starts with mass demonstrations on the streets of Kiev and then turned to civil war at the east part of Ukraine. At that time, Russia has annexed Crimea and has supported the rebels fighting against Ukrainian army. Americans responded to that with economical sanctions towards Russia, and the pressure on this country to prevent them from escalating the conflict. In this very moment crisis in relations between U.S. and Russiais the biggest since the end of Cold War. It is impossible now, to predict the outcome of this conflict on the American policy. However, there is a debate about this among the American commentators and it has been analyzed in the last chapter. pl
dc.subject.pl polityka zagraniczna, USA, Rosja, Obama, Putin, wojna w Gruzji, NATO, kryzys na Ukrainie, RESET pl
dc.subject.en foreign policy, USA, Russia, Obama, Putin, war in Georgia, NATO, ukrainian crisis, RESET pl
dc.contributor.reviewer Mania, Andrzej [SAP11008034] pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Łukasz [SAP11017777] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96682-127387 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy Ameryka Północna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)