Jagiellonian University Repository

Pamięć o PRL dobrem konsumpcyjnym. O zjawisku komercjalizacji na przykładzie przedsiębiorstw estetyzujących czasy peerelowskie

pcg.skipToMenu

Pamięć o PRL dobrem konsumpcyjnym. O zjawisku komercjalizacji na przykładzie przedsiębiorstw estetyzujących czasy peerelowskie

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak, Jacek pl
dc.contributor.author Drzewosz, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:40:13Z
dc.date.available 2020-07-26T13:40:13Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204117
dc.language pol pl
dc.title Pamięć o PRL dobrem konsumpcyjnym. O zjawisku komercjalizacji na przykładzie przedsiębiorstw estetyzujących czasy peerelowskie pl
dc.title.alternative The memory of PPR as consumers goods- about the phenomenon of companies that esthetize the times of People’s Poland pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy opisuję zjawisko komercjalizacji pamięci zbiorowej o PRL. Bazując na zastanym dorobku teoretycznym tłumaczę dlaczego to właśnie okres Polski Ludowej odnosi sukcesy na dzisiejszym rynku. Przywołuję takie zjawiska i procesy, jak: partykularyzacja pamięci zbiorowej, skracanie horyzontu czasowego, teoria estetyzacji, czy też mitologizacja w kontekście stylizacji na peerelowskie wzornictwo. W przeprowadzonych badaniach jakościowych, które miały charakter eksploracyjny, sprawdzam jak do coraz popularniejszego utowarowienia wspomnień Polaków o PRL, odnoszą się ci, którzy pamiętają te czasy z własnych doświadczeń, oraz ci, którzy opinię o nich kształtują jedynie na bazie różnorodnych źródeł informacji. Przywołując przykłady polskich firm oferujących dobra konsumpcyjne stylizowane na PRL, ukazuję rozmiar zjawiska. pl
dc.abstract.en In the following paper I center upon a commercialization of collective memory of PPR. By way of explanation, I focus on converting a memory of People's Poland into a merchandise. Basing on existing literary output I present the reasons of PPR's inspired styling market success. I also recall Wolfgang Welsch and his theory of esthetizing, focusing on mythologization of that period in Poles history, too. During my qualitative research, that is also explorative, I investigate an attitude of two different groups of interlocutors toward the phenomenon of commercialization of PPR's memory. That groups are: (1) the ones that remember PPR time from their own experience, and (2) the ones that know that period only from different sources of information. By mentioning a popular Polish companies that offer that kind of consumers goods, I demonstrate a popularity of this phenomenon. pl
dc.subject.pl pamięć o PRL, komercjalizacja pamięci zbiorowej, estetyzacja czasów peerelowskich, ponowoczesny konsument pl
dc.subject.en memory of PPR, commercialization of collective memory, esthetizing of PPR, postmodern consumer pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Jacek pl
dc.contributor.reviewer Sekuła, Paulina [SAP11018432] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96656-161936 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)