Jagiellonian University Repository

Doświadczenie sztuki w perspektywie wybranych pism Friedricha Nietzschego

pcg.skipToMenu

Doświadczenie sztuki w perspektywie wybranych pism Friedricha Nietzschego

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak, Andrzej pl
dc.contributor.author Bednarz, Gabriel pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:39:46Z
dc.date.available 2020-07-26T13:39:46Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204110
dc.language pol pl
dc.title Doświadczenie sztuki w perspektywie wybranych pism Friedricha Nietzschego pl
dc.title.alternative The experience of art seen through the prism of selected writings of Friedrich Nietzsche pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Pojęcie doświadczenia sztuki – zbudowane na podstawie wybranych pism Nietzschego – rozłożyliśmy w tej pracy na portret idealnego twórcy, próbę opisu koncepcji samej sztuki oraz przedstawienie rozumienia odbioru dzieła sztuki. By uporać się z kilkoma narzucającymi się, choć w gruncie rzeczy pozornymi, sprzecznościami w Nietzschego interpretacji doświadczenia sztuki, zastosowaliśmy wnioskowanie abdukcyjne. pl
dc.abstract.en In this work the experience of art – developed on the basis of selected writings of Nietzsche – was divided into three parts: the portrait of an ideal artist, the attempt to describe the concept of art as such and the presentation of understanding of receipt of work of art. In order to resolve some clear, although in fact apparent, contradictions in Nietzsche's interpretation of the experience of art, we used abductive reasoning. pl
dc.subject.pl dionizyjskie, wola mocy, Nietzsche, dzieło sztuki, artysta, odbiorca, przeżycie estetyczne, ciało, apollińskie pl
dc.subject.en Dionysian, will to power, Nietzsche, work of art, artist, recipient, aesthetic experience, body, Apollonian pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Andrzej pl
dc.contributor.reviewer Mizera, Janusz [SAP11010469] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96649-160403 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filozofia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)