Jagiellonian University Repository

Czy możliwe jest bycie świadkiem moralnym w post-pamięci Holokaustu? : przykład Międzynarodowej Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście w Centrum Badań Holokaustu/Katedrze UNESCO ds. Edukacji o Holokauście na Uniwersytecie Jagiellońskim

pcg.skipToMenu

Czy możliwe jest bycie świadkiem moralnym w post-pamięci Holokaustu? : przykład Międzynarodowej Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście w Centrum Badań Holokaustu/Katedrze UNESCO ds. Edukacji o Holokauście na Uniwersytecie Jagiellońskim

Show full item record

dc.contributor.author Ambrosewicz-Jacobs, Jolanta [SAP11015403] pl
dc.contributor.author Kopff-Muszyńska, Katarzyna pl
dc.contributor.editor Gajda, Kinga [SAP11019873] pl
dc.contributor.editor Pazik, Aneta [USOS36233] pl
dc.date.accessioned 2016-02-02T13:02:05Z
dc.date.available 2016-02-02T13:02:05Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-938406-5-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20407
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Czy możliwe jest bycie świadkiem moralnym w post-pamięci Holokaustu? : przykład Międzynarodowej Szkoły Letniej - Nauczanie o Holokauście w Centrum Badań Holokaustu/Katedrze UNESCO ds. Edukacji o Holokauście na Uniwersytecie Jagiellońskim pl
dc.title.alternative Is it possible to be a moral witness in post-memory of the Holocaust? : the case of the International Summer Institute Teaching about the Holocaust at the Centre for Holocaust Studies/UNESCO Chair for Education about the Holocaust at the Jagiellonian University pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 174-190 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 190. Podany zakres stron dotyczy wersji drukowanej publikacji, w wersji elektronicznej tekst na stronach 172-188 pl
dc.identifier.weblink http://www.ic.europeistyka.uj.edu.pl/documents/31861989/78403014/POZYTYWNE+MIEJSCA+PAMI%C4%98CI+EUROPEJSKIEJ/55871f5b-4f6f-44e9-94e3-9d3d5ecd991f pl
dc.description.publication 1,32 pl
dc.title.container Pozytywne miejsca pamięci europejskiej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Handbook pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project POIG.01.01.03-00-001/08 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska