Jagiellonian University Repository

" Problem swobody żeglugi w cieśninach międzynardowych i zatokach w świetle prawa międzynardowego"

pcg.skipToMenu

" Problem swobody żeglugi w cieśninach międzynardowych i zatokach w świetle prawa międzynardowego"

Show full item record

dc.contributor.advisor Czubiński, Zbigniew [SAP11107900] pl
dc.contributor.author Ptasińska, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:36:40Z
dc.date.available 2020-07-26T13:36:40Z
dc.date.submitted 2015-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204061
dc.language pol pl
dc.title " Problem swobody żeglugi w cieśninach międzynardowych i zatokach w świetle prawa międzynardowego" pl
dc.title.alternative Issue of sailing freedom in international straits and gulfs in light of the international law pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest problematyce swobód żeglugowych, możliwości ich ograniczania oraz zależności tych swobód od statusu prawnomiędzynarodowego wód, omawianych na przykładach cieśnin międzynarodowych oraz zatok. W pracy wykorzystano orzecznictwo Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące właśnie kwestii związanych ze sporami terytorialnymi na morzu. Celem pracy jest wykazanie, że istnieją niezbywalne prawa żeglugowe, które gwarantują swobodny dostęp do akwenów, nawet będących pod jurysdykcją państwa nadbrzeżnego. pl
dc.abstract.en This thesis is dedicated to the issue of sailing freedom in international straits and gulfs, that are spacific part of the sea and have specific place in the international law. pl
dc.subject.pl prawo międzynarodowe, prawo morza, swoboda żeglugi, Cieśnina Piławska, Cieśniny Duńskie, wody terytorialne, nieszkodliwy przepływ pl
dc.subject.en international law, law of the sea, sailing freedom, taritorial waters, innocent passage, pl
dc.contributor.reviewer Czubiński, Zbigniew [SAP11107900] pl
dc.contributor.reviewer Trzcionka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Krzyżanowska-Skowronek, Iwona [SAP11017971] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96599-159889 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)