Jagiellonian University Repository

Strategie radzenia sobie ze stresem i autodestruktywność a trądzik z samouszkodzenia

pcg.skipToMenu

Strategie radzenia sobie ze stresem i autodestruktywność a trądzik z samouszkodzenia

Show full item record

dc.contributor.advisor Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.contributor.author Staszczyk, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:35:28Z
dc.date.available 2020-07-26T13:35:28Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204042
dc.language pol pl
dc.title Strategie radzenia sobie ze stresem i autodestruktywność a trądzik z samouszkodzenia pl
dc.title.alternative Strategies for coping with stress and self-destruction as a reason of self-harm acne. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy magisterskiej było zgłębieniu problemu chorób skóry wynikających z problemów psychicznych z naciskiem na wpływ czynników psychologicznych na trądzik z samouszkodzenia, poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz badania własne. Pierwsza część pracy zawiera zagadnienia z zakresu psychodermatologia. W tym miejscu zostały opisane problemy zdrowotne w kontekście psychiki z podziałem na problemy dermatologiczno-kosmetyczne o podłożu psychicznym takie, jak: łuszczyca, atopowe zapalenie skóry (AZS), wyprysk, zwykły trądzik oraz osobny podrozdział został poświęcony trądzikowi z samouszkodzenia. Znalazła się tu charakterystyka tego zjawiska oraz jego następstwa w ujęciu psychologicznym. Kolejnym zagadnieniem poruszanym w pracy jest stres oraz prawidłowe i nieprawidłowe strategie radzenia sobie z nim. Szerzej został omówiony problem autodestruktywności, jako błędnej, niszczącej człowieka strategii radzenia sobie ze stresem. Pracę zamykają badania własne. Celem badań, była próba weryfikacji istnienia różnic pomiędzy kobietami wyciskającymi lub drapiącymi zmiany trądzikowe często od tych, które robią to rzadko pod kątem strategii radzenia sobie ze stresem, poziomu odczuwanego stresu oraz poziomu pośredniej autodestruktywności. W badaniu wzięło udział 76 kobiet i zostało ono przeprowadzone poprzez ankietę. Za pomocą pytań i hipotez badawczych określony został główny kierunek badań, wyniki i wnioski zostały przedstawione w ostatnim rozdziale pracy. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis was to explore the problem of skin diseases resulting from mental disorders with an emphasis on the influence of psychological factors on acne from the self-inflicted, by expanding the theoretical knowledge and own scientific research. The first part of the thesis contains theoretical issues concerning Psychodermatology, coping with stress and self-destruction. The aim of the study was an attempt to verify the existence of differences between women squeeze or scratching acne often and those who do it rarely, in strategies for coping with stress, the level of stress and the level of indirect self-destruct. The study involved 76 women have been examined through a questionnaire. The study was conducted using a survey constructed on the basis of psychological questionnaires and copyright questions. The study shows that persons engaged in acts of self-destruction in the form of scratching acne. These patients have higher level of self-destruction than those who do not scratch acne lesions. In addition, they tend to emotional escape and avoid confrontation and, interestingly, the humor and irony treated as another form of coping with stress. pl
dc.subject.pl psychodermatologia, stres, trądzik z samouszkodzenia pl
dc.subject.en Psychodermatology, stress, acne of self-harm pl
dc.contributor.reviewer Kontrymowicz-Ogińska, Halszka [SAP20000457] pl
dc.contributor.reviewer Gerc, Krzysztof [SAP11019607] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96579-112844 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)