Jagiellonian University Repository

Opieka nad pacjentem z ostrą białaczką limfoblastyczną w warunkach szpitalnych – studium przypadku

pcg.skipToMenu

Opieka nad pacjentem z ostrą białaczką limfoblastyczną w warunkach szpitalnych – studium przypadku

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.author Turbak, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:35:21Z
dc.date.available 2020-07-26T13:35:21Z
dc.date.submitted 2015-07-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204040
dc.language pol pl
dc.title Opieka nad pacjentem z ostrą białaczką limfoblastyczną w warunkach szpitalnych – studium przypadku pl
dc.title.alternative Care of the patient with acute lymphoblastic leukemia in a hospital - case study pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna jest nowotworem układu krwiotwórczego. Najczęściej objawia się zmęczeniem, osłabieniem, skłonnością do zakażeń i infekcji, ciężkimi do zatamowania krwawieniami, czy też powiększeniem węzłów chłonnych, wątroby i śledziony. Leczenie składa się z trzy-etapowej chemioterapii, tj. z indukcji remisji, konsolidacji i leczenia podtrzymującego. Cel: Celem pracy było przedstawienie zakresu opieki nad pacjentem z ostrą białaczką limfoblatyczną. Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku. Opisano przypadek 22 – letniej kobiety chorującej na ostrą białaczką limfoblastyczną. Technikami badawczymi był przeprowadzony wywiad, analiza dokumentacji medycznej oraz obserwacja pacjentki. Wyniki i wnioski: Pacjentka choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną od 6 miesięcy. Pierwszym objawem choroby było: zmęczenie, zawroty głowy, ból kostny kończyn dolnych oraz silny ból głowy. W celu potwierdzenia diagnozy wykonano badanie morfologii krwi obwodowej, a także biopsję szpiku kostnego, zlecono również badania cytogenetyczne, molekularne i fenotypowe. U pacjentki zastosowano leczenie cytostatyczne, po którym chora uzyskała całkowitą remisję. pl
dc.abstract.en Introduction: Acute lymphoblastic leukemia is a cancer of the hematopoietic system. Most often manifested by fatigue, weakness, propensity to infections, difficult to stem the bleeding, or enlargement of the lymph nodes, liver and spleen. The treatment consists of three stages of chemotherapy, consisting of remission induction, consolidation and maintenance therapy. Aim: The aim of this study was to show the range of patient care with acute lymphoblastic leukemia. Materials and methods: Study was based on method of the individual case. Described a case of 22 – year old woman with acute lymphoblastic leukemia. Research techniques were interviewed, the analysis of medical records and patient observation. Results and conclusions: The patient is suffering from acute lymphoblastic leukemia for 6 months. The first symptom of the disease include fatigue, dizziness, pain in bones of the lower limbs and a strong headache. In order to confirm the diagnosis morphological studies as well as bone marrow biopsy were performed, cytogenetic, molecular and phenotypic research were also commissioned.The patient used cytostatic treatment, after which the patient achieved complete remission. pl
dc.subject.pl Ostra białaczka limfoblastyczna, opieka szpitalna, studium przypadku. pl
dc.subject.en Acute lymphoblastic leukemia, hospital care, case study. pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.reviewer Kawalec-Kajstura, Ewa pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96577-162953 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)