Jagiellonian University Repository

Model opieki nad kobietą z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w dobie po zabiegu histerektomii z powodu mięśniaków macicy

pcg.skipToMenu

Model opieki nad kobietą z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w dobie po zabiegu histerektomii z powodu mięśniaków macicy

Show full item record

dc.contributor.advisor Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.author Głogiewicz-Witos, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:34:39Z
dc.date.available 2020-07-26T13:34:39Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204029
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad kobietą z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w dobie po zabiegu histerektomii z powodu mięśniaków macicy pl
dc.title.alternative Model of care for women with venous thromboembolism in the era after hysterectomy with uterine fibroids pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest model opieki nad kobietą z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w dobie po zabiegu histerektomii laparoskopowej z powodu mięśniaków macicy. Żylna choroba zakrzepowo zatorowa dotyka ok. 50-80 tys. Polaków rocznie. Jej najgroźniejszym powikłaniem jest zatorowość płucna, która dotyka 25% chorych na zakrzepicę żył głębokich. Ryzyko epizodu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w operacjach ginekologicznych wzrasta od 7% do 45%. Celem pracy jest opracowanie modelu opieki pielęgniarskiej, który pozwoliłby zwiększyć jakość opieki nad kobietami po laparoskopowym wycięciu macicy, obarczonymi żylną chorobą zakrzepowo-zatorową. Metodą wykorzystaną w pracy jest analiza literatury przedmiotu z zakresu ginekologii i chirurgii. W niniejszej pracy poruszono tematykę: diagnozowania, leczenia, profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a także technikę zabiegu histerektomii laparoskopowej. Model opieki zawiera jedenaście diagnoz pielęgniarskich dotyczących opieki nad pacjentką z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową po usunięciu macicy. Wniosek: Przedstawiony model opieki może zostać wykorzystany do poprawy skuteczności opieki nad pacjentkami z wyżej wymienionymi problemami zdrowotnymi. pl
dc.abstract.en The theme of working model of care for women with venous thromboembolism in the days after surgery laparoscopic hysterectomy for uterine fibroids. Venous thromboembolism affects approx. 50-80 thousand. Poles annually. Her most dangerous complication is pulmonary embolism, which affects 25% of patients with deep vein thrombosis. The risk of an episode of venous thromboembolism in surgery of gynecological increases from 7% to 45%. The aim of the study is to working model of nursing care, which would increase the quality of care for women after laparoscopic hysterectomy with venous thromboembolic disease. The method used in the study is to analyze literature in the field of gynecology and surgery. In this paper we address the topics: diagnosis, treatment and prevention of venous thromboembolism, as well as techniques of laparoscopic hysterectomy. The model of care includes nursing diagnoses eleven about the care of the patient with venous thromboembolism after hysterectomy. Conclusion: The model of care can be used to improve the effectiveness of nursing care for patients with the aforementioned health problems. pl
dc.subject.pl zakrzepica, zatorowość, histerektomia pl
dc.subject.en thrombosis, embolism, hysterectomy pl
dc.contributor.reviewer Prażmowska, Barbara [SAP20000324] pl
dc.contributor.reviewer Orzeł-Nowak, Anita [SAP20001881] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96566-160982 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)