Jagiellonian University Repository

Model Volterry-Lotki

pcg.skipToMenu

Model Volterry-Lotki

Show full item record

dc.contributor.advisor Dumnicki, Marcin [SAP11018686] pl
dc.contributor.author Zielińska, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:29:43Z
dc.date.available 2020-07-26T13:29:43Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203959
dc.language pol pl
dc.title Model Volterry-Lotki pl
dc.title.alternative Volterra-Lotka model pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia jeden z najważniejszych modeli populacyjnych. Jest to model opierający się na równaniach różniczkowych zwyczajnych, opisujący wahania liczebności populacji drapieżców i ofiar żyjących w jednym ekosystemie. W pracy przedstawiłam krótki rys historyczny, konieczne założenia i własności modelu, a także pokazałam szczegółowo jak wyznaczyć portret fazowy. Zwróciłam uwagę na wady modelu i wymieniłam kilka modyfikacji ulepszających go. Opisałam dokładniej tę, która moim zdaniem jest najważniejsza, czyli eliminującą problem wzrostu populacji ofiar do nieskończoności pod nieobecność drapieżców. pl
dc.abstract.en The thesis characterizes one of the most important population models. The model is based on ordinary differential equations. It illustrates fluctations of number of prey and number of predators living together in an ecosystem. In the thesis I described shortly history of the model, essential assumptions and its characteriscics. Moreover I showed how to reach a phase portrait in detail. I outlined drawbacks of the model and listed a few modifications that improve it. I have described in more detail the one that I see as the most important, so the one that eliminates the problem of infinite growth of the prey population in absence of the predators. pl
dc.subject.pl Model Volterry-Lotki, model populacyjny, równania różniczkowe zwyczajne, biomatematyka, model drapieżca-ofiara pl
dc.subject.en Volterra-Lotka model, population model, ordinary differential equations, Biomathematics, predator-prey model pl
dc.contributor.reviewer Dumnicki, Marcin [SAP11018686] pl
dc.contributor.reviewer Jabłoński, Zenon [SAP11017794] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96494-158899 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy matematyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)