Jagiellonian University Repository

Wojskowa Jednostka Specjalna GROM, jako element walki przeciwko zagrożeniom asymetrycznym, na przykładzie działań w Afganistanie i Republice Iraku

pcg.skipToMenu

Wojskowa Jednostka Specjalna GROM, jako element walki przeciwko zagrożeniom asymetrycznym, na przykładzie działań w Afganistanie i Republice Iraku

Show full item record

dc.contributor.advisor Chwiej, Edyta [SAP11020194] pl
dc.contributor.author Bednarczyk, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:29:17Z
dc.date.available 2020-07-26T13:29:17Z
dc.date.submitted 2015-09-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203952
dc.language pol pl
dc.title Wojskowa Jednostka Specjalna GROM, jako element walki przeciwko zagrożeniom asymetrycznym, na przykładzie działań w Afganistanie i Republice Iraku pl
dc.title.alternative A special military unit GROM , as a part of the fight against selected asymmetric threats. The case of special operations in Afghanistan and the Republic of Iraq pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej GROM, jako narzędzia wykorzystywanego w ramach walki z zagrożeniami asymetrycznymi, na przykładzie działań prowadzonych w Afganistanie, Iraku oraz na wodach Zatoki Perskiej. Autorka ukazała specyfikę asymetrii, oraz poprzez szczegółowe opisanie konkretnych akcji przeprowadzonych przez GROM w Iraku i Afganistanie, potwierdziła, jak dużą skuteczność posiadają jednostki specjalnie w redukcji zagrożeń asymetrycznych. pl
dc.abstract.en The aim of this paper is to present Polish Military Special Unit GROM, as a tool for the fight against asymmetric threats, on the example of activities in Afghanistan, Iraq and in the Persian Gulf. The author revealed the specificity of asymmetry, and detailing the specific operations carried out by GROM in Iraq and Afghanistan. It confirmed how effective specially units are in reducing asymmetric threats. pl
dc.subject.pl GROM, asymetria, zagrożenia asymetryczne, Irak, Afganistan, terroryzm, jednostki specjalne pl
dc.subject.en GROM, asymmetry, asymmetric threats, Iraq, Afghanistan, terrorism, special units pl
dc.contributor.reviewer Chwiej, Edyta [SAP11020194] pl
dc.contributor.reviewer Frankowski, Paweł pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96486-168200 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy bezpieczeństwo narodowe pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)