Jagiellonian University Repository

Zasady Etyczne w Pracy Fotoreportera

pcg.skipToMenu

Zasady Etyczne w Pracy Fotoreportera

Show full item record

dc.contributor.advisor Wawer, Monika [SAP11019662] pl
dc.contributor.author Olchawa, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:29:09Z
dc.date.available 2020-07-26T13:29:09Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203950
dc.language pol pl
dc.title Zasady Etyczne w Pracy Fotoreportera pl
dc.title.alternative Ethics in Photojournalism pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl WSTĘP: ogólne omówienie problematyki, wprowadzenie w zagadnienie etyki fotografii, objaśnienie metodologiiROZDZIAŁ I: Historia fotografii w Polsce i na świecie, przedstawienie technik, oraz sylwetek znanych fotografów.RODZIAŁ II: Przywołanie i omówienie wybranych regulacji międzynarodowych: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Zasady etyki dziennikarskiej przygotowane pod egidą UNESCO, Deklaracja Zasad Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, a także zapisów w prawie polskim i amerykańskim obowiązujących fotoreporterów oraz kodesów etycznych opracowanych przez stowarzyszenia, takie jak: Amerykańskie Stowarzyszenie Fotografów Prasowych(NPPA), Amerykańskie Stowarzyszenie Fotografów Medialnych(ASMP), Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Rada Etyki Mediów. Rozdział zamyka omówienie wewnętrznych instrukcji dotyczących etyki w Associated Press i Agora S.ARODZIAŁ III: Omówienie pięciu wybranych zdjęć naruszających w różny sposób zapisy kodeksów (Kevin Carter: Strugging Girl, Gary Gross: A woman In The Child: Brooke Shields, Redakcja „Super Ekspressu”: Martwe ciało Waldemara Milewicza, Paul Hansen: Fabienne Cherisma, Narciso Contreras: Syrian opposition fighter)PODSUMOWANIE pl
dc.abstract.en Preamble: Introduction to ethics and law in photojurnalismChapter I: History of photography, discussion on various techniques, famous phototographers achievementsChapter II: Discussion of chosen codesChapter III: Discussion of five chosen photographsSUMMARY pl
dc.subject.pl Etyka, fotografia, fotografia prasowa, kodeksy etyczne, Kevin Carter, Gary Gross, Super Express, Waldemar Milewicz, Paul Hansen pl
dc.subject.en ethics, photojournalism,photography code of ethics, Kevin Carter, Gary Gross, Super Express, Waldemar Milewicz, Paul Hansen pl
dc.contributor.reviewer Wawer, Monika [SAP11019662] pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96484-159216 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)