Jagiellonian University Repository

Kompetencje psychologiczno-społeczne jako element kultury informacyjnej. Projekt szkoleń dla bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacyjnych

pcg.skipToMenu

Kompetencje psychologiczno-społeczne jako element kultury informacyjnej. Projekt szkoleń dla bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacyjnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.advisor Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.author Malta, Eryk pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:28:13Z
dc.date.available 2020-07-26T13:28:13Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203935
dc.language pol pl
dc.title Kompetencje psychologiczno-społeczne jako element kultury informacyjnej. Projekt szkoleń dla bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacyjnych pl
dc.title.alternative Psychological and social competencies as the elements of information culture. Training project for librarians and information professionals. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy przedstawiono problem kompetencji psychologiczno – społecznych w odniesieniu do kultury informacyjnej. Zastosowano metodę krytyki i analizy piśmiennictwa. Celem dokumentu jest przybliżenie i określenie istotnych w zawodzie bibliotekarza lub pracownika informacji naukowej kompetencji, są one wykorzystywane podczas pracy i służą do lepszego kontaktu z użytkownikami, polepszenia swojego statusu społecznego oraz awansu. Opisano także aspekty wchodzące w skład kultury informacyjnej – procesy wyszukiwania informacji, umiejętności jakie powinien nabyć użytkownik, aby móc nazywać się kompetentnym informacyjnie, standardy jakie powinny być spełnione aby użytkownik był kompetentny informacyjnie. W pracy zawarto projekt szkoleń dla bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacyjnych, którego celem jest zwiększenie, bądź wytworzenie kompetencji będących pomocnymi w codziennej pracy, a także poszerzenie wiedzy uczestników szkolenia o adekwatne wiadomości z zakresu kultury informacyjnej. pl
dc.abstract.en The work shows a problem of psychological and social competences in relation to culture. It was used the method of critic analysis of the literature. The aim of the paper is to approach and identify relevant competences in librarian or information professionals. They are used in a workplace and are applied to better contact and interactions with users, improve the social status and promotion. Also it was described the aspects of forming part of an information culture-information search processes, what skills should acquire a user to be able to call themselves competent for, as well as the information standards that should be met to the user to call him information competent. In the work the training project for librarians and staff of information centres was included, the aim of which is to increase, or creating a competences which are helpful in the daily work, and to broaden the knowledge of participants about adequate knowledge coverage from information culture. pl
dc.subject.pl KULTURA INFORMACYJNA, KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE, KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNO – SPOŁECZNE, KOMPETENCJE SPOŁECZNE pl
dc.subject.en INFORMATION LITERACY, PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL COMPETENCES, PSYCHOLOGICAL COMPETENCES, SOCIAL COMPETENCES pl
dc.contributor.reviewer Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.reviewer Próchnicka, Maria [SAP11010449] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96469-168722 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)