Jagiellonian University Repository

Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci. Serwis informacyjny dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych dotyczący literatury dziecięcej

pcg.skipToMenu

Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci. Serwis informacyjny dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych dotyczący literatury dziecięcej

Show full item record

dc.contributor.advisor Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.advisor Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.author Kapusta, Daria pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:28:09Z
dc.date.available 2020-07-26T13:28:09Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203934
dc.language pol pl
dc.title Rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci. Serwis informacyjny dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych dotyczący literatury dziecięcej pl
dc.title.alternative Developing readership among children. Online information service about children’s literature for teachers and school librarians. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej było przedstawienie zagadnień dotyczących czytelnictwa dzieci i sposobów jego rozwoju oraz prezentacja inicjatyw promujących książki dla najmłodszych. Omówiono aspekty dotyczące rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci, kształtowania postaw czytelniczych dzieci, jak również wybranych zagadnień dotyczących literatury dla dzieci. Ponadto zaprezentowano cechy, funkcje i typologię literatury dla dzieci. Przedstawiono wybrane wyniki badań i stanu czytelnictwa wśród dzieci. Wyjaśniono też podstawowe pojęcia dotyczące czytelnictwa dzieci i literatury dla dzieci. W drugim rozdziale zaprezentowano formy pracy rozwijające czytelnictwo dzieci, a także inicjatywy krajowe i międzynarodowe wpływające na czytelnictwo wśród dzieci. Dodatkowo zwrócono uwagę na działania bibliotek i instytucji kultury rozwijających czytelnictwo wśród dzieci. Ostatni rozdział poświęcono prezentacji projektu serwisu informacyjnego dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, dotyczącego literatury dziecięcej Dziecko czyta. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was to present issues related to children readership and ways of its development and initiatives to promote books for children. Discusses aspects such as the development of reading interests of children, children reading attitudes, and selected issues concerning literature for children. More than that shown features, functions and typologies of children's books. Moreover, research children reading and condition was presented. Besides it was also explained in the thesis, the basic concepts of literacy of children and children's literature. In the second chapter it was presented the forms of work developing children readership, as well as national and international initiatives developing reading among children. Additionally, it was highlighted the activities of libraries and cultural institutions in developing readership among children. The last chapter is devoted to the project’s presentation of the online information service for teachers and school librarians concerning literature for children Child reads. pl
dc.subject.pl CZYTELNICTWO DZIECI - LITERATURA DLA DZIECI - PROMOCJA KSIĄŻKI DLA DZIECI - ROZWÓJ CZYTELNICTWA DZIECI pl
dc.subject.en CHILDREN READING - CHILDREN'S READING DEVELOPMENT - LITERATURE FOR CHILDREN - PROMOTION OF CHILDREN'S BOOKS pl
dc.contributor.reviewer Krakowska, Monika [SAP11018381] pl
dc.contributor.reviewer Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.contributor.reviewer Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96468-162730 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)