Jagiellonian University Repository

Determinanty lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa podkarpackiego.

pcg.skipToMenu

Determinanty lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa podkarpackiego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.author Dybus, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:26:53Z
dc.date.available 2020-07-26T13:26:53Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203914
dc.language pol pl
dc.title Determinanty lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa podkarpackiego. pl
dc.title.alternative Determinants of the local labor market in the Podkarpacie voivodship. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca prezentuje problematykę związaną z lokalnym rynkiem pracy w Polsce oraz czynnikami, które determinują jego działanie. Na podstawie danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, raportach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz analizach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, podjęta została analiza determinantów składających się na lokalne rynki pracy w województwie podkarpackim oraz ocena stopnia ich wpływu. W głównej mierze skoncentrowano się na badaniu współczynnika aktywności ekonomicznej ludności, wskaźnika zatrudnienia, stopy bezrobocia i poziomu inwestycji. Istotną część polityki regionu determinuje istnienie Specjalnych Stref Ekonomicznych, które stają się jednym z najważniejszych elementów rozwoju gospodarczego kraju. Jednym z najważniejszych problemów współczesnej gospodarki rynkowej Polski jest bezrobocie, które państwo poprzez aktywną politykę stara się ograniczać.Specyficznym przykładem lokalnego rynku pracy w województwie podkarpackim okazał się powiat tarnobrzeski i powiat miasto Tarnobrzeg. Mimo powstania Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, region wciąż boryka się z poważnym problemem bezrobocia, które w latach 90. XX wieku wystąpiło w wyniku restrukturyzacji zakładów przemysłowych oraz likwidacji województwa tarnobrzeskiego. pl
dc.abstract.en This master’s thesis presents on local labor market in Poland and elements and its determinants. The local labor market analysis of the Podkarpackie voivodship was based on the data obtained from General Statistical Office, Ministry of Infrastructure and Development and Local Labor Office in Rzeszow. The research mainly focuses on the economic activity rate, employment rate, unemployment rate and the level of investment. Special attention was dedicated to the role the Special Economic Zones play in the development of local and regional labor markets.The local labor market in the Podkarpacie voivodship were deeply investigated with the use of micro data for the regions of Tarnobrzeg and its surroundings. It turns out that the high unemployment rate in these regions was caused by the process of liquidation of many production companies in 90 years of the twentieth century. This industrial gap was not compensated by the development of other sectors of the economy. Some state actions were taken to improve the labor market situation there like the opening of Tarnobrzeg Special Economic Zone Euro-Park Wisłosan and Tarnobrzeski Industrial-Technological Park but they look inefficient and the unemployment rate is still very high there. pl
dc.subject.pl bezrobocie, determinanta, lokalny rynek pracy, specjalna strefa ekonomiczna pl
dc.subject.en determinants, local labor market, Special Economic Zone, unemployment pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96445-182536 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)