Jagiellonian University Repository

Próby opracowania testu mikropłytkowego Vibrio harveyi do badania mutagenności

pcg.skipToMenu

Próby opracowania testu mikropłytkowego Vibrio harveyi do badania mutagenności

Show full item record

dc.contributor.advisor Pękala, Elżbieta [SAP20001145] pl
dc.contributor.advisor Słoczyńska, Karolina [SAP20011454] pl
dc.contributor.author Migdał, Tobiasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:26:37Z
dc.date.available 2020-07-26T13:26:37Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203910
dc.language pol pl
dc.title Próby opracowania testu mikropłytkowego Vibrio harveyi do badania mutagenności pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy badawczej były próby opracowania mikropłytkowego testu Vibrio harveyi, umożliwiającego wstępną ocenę działania mutagennego związków chemicznych. Opracowanie testu w formie mikropłytki pozwoliłoby m.in. na znaczne ograniczenie objętości wykorzystywanych mediów hodowlanych i odczynników; jednoczesne testowanie wielu substancji oraz uzyskanie wyników w krótszym czasie niż w klasycznym teście Vibrio harveyi.W toku zrealizowanych prac badawczych udało się m.in. wyznaczyć optymalną gęstość optyczną 24-godzinnej hodowli V. harveyi, niezbędnej do zapoczątkowania hodowli w mikropłytce; dobrać optymalne proporcje: hodowla całonocna - bulion odżywczy; prześledzić przyrost biomasy V. harveyi w czasie; wskazać optymalną gęstość hodowli, przy której komórki bakteryjne zostają poddane działaniu badanych substancji, a następnie działaniu neomycyny oraz wskazać optymalne stężenie neomycyny w teście. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to attempt the Vibrio harveyi microplate assay, which allows the preliminary assessment of mutagenic activity of chemical compounds. The development of microplate Vibrio harveyi assay enables a significant reduction of the amounts of growth media and reagents used in the experiment. Additionally, it provides an opportunity for simultaneous testing of many substances and to get results in shorter time than in a classic Vibrio harveyi assay.In the course of conducted research work several goals were realized such as the determination of the optimal optical density of the 24 hr culture of V. harveyi for starting microplate culture and the selection of the optimum proportions: an all-night culture - the culture broth. Moreover, V. harveyi biomass growth over time was followed; and the optimum culture density at which the bacterial cells are treated with the test substances and neomycin was stated as well as the optimal antibiotic concentration in the assay was indicated. pl
dc.subject.pl Vibrio harveyi; test mikropłytkowy, mutagenność; genotoksyczność pl
dc.subject.en Vibrio harveyi; microplate assay; mutagenicity; genotoxicity pl
dc.contributor.reviewer Pękala, Elżbieta [SAP20001145] pl
dc.contributor.reviewer Słoczyńska, Karolina [SAP20011454] pl
dc.contributor.reviewer Gunia-Krzyżak, Agnieszka [SAP20003022] pl
dc.affiliation Wydział Farmaceutyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96441-115071 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFOAM2 pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy farmacja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)