Jagiellonian University Repository

Geneza i rozwój separatyzmów na Ukrainie w 2014 r.

pcg.skipToMenu

Geneza i rozwój separatyzmów na Ukrainie w 2014 r.

Show full item record

dc.contributor.advisor Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.contributor.author Drabik, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:24:48Z
dc.date.available 2020-07-26T13:24:48Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203881
dc.language pol pl
dc.title Geneza i rozwój separatyzmów na Ukrainie w 2014 r. pl
dc.title.alternative The genesis and development of separatism in Ukraine in 2014 pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem badań poniższej pracy licencjackiej jest przedstawienie zjawiska separatyzmu w południowo-wschodniej Ukrainie, który stał się podstawą najpierw do aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję, a potem wywołania konfliktu zbrojnego w obwodach donieckim i ługańskim w 2014 roku. Celem pracy jest wykazanie zarówno przyczyn zmiany władzy na Ukrainie, jak i powodów pojawiania się ruchów separatystycznych oraz etapów, według których przebiegał kryzys w południowo-wschodniej Ukrainie. pl
dc.abstract.en The subject of research of the thesis is to present separatism in the southeastern Ukraine, which became the basis for the annexation of the Crimean peninsula by Russia and calls to the armed conflict in Donetsk and Luhansk oblasts in 2014. The purpose of the study is to demonstrate the reasons for the change of government in Ukraine after Euromaidan, as well as the reasons for the establishment of the separatist movement and stages of the crisis in southeastern Ukraine. pl
dc.subject.pl Ukraina,Rosja,Euromajdan,Donbas,Krym,Doniecka Republika Ludowa,Ługańska Republika Ludowa,separatyzm,wojna,aneksja,Władimir Putin,Petro Poroszenko pl
dc.subject.en Ukraine,Russia,Euromaidan,Donbass,Crimea,Donetsk People's Republic,Luhansk People's Republic,separatism,war,annexation,Vladimir Putin,Petro Poroshenko pl
dc.contributor.reviewer Chwiej, Edyta [SAP11020194] pl
dc.contributor.reviewer Korzeniewska-Wiszniewska, Mirella [SAP11019165] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96412-167829 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo polityczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)