Jagiellonian University Repository

Motywacja jako czynnik wzrostu efektywności pracy programistów w branży IT

pcg.skipToMenu

Motywacja jako czynnik wzrostu efektywności pracy programistów w branży IT

Show full item record

dc.contributor.advisor Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.author Gamrot, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:22:25Z
dc.date.available 2020-07-26T13:22:25Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203844
dc.language pol pl
dc.title Motywacja jako czynnik wzrostu efektywności pracy programistów w branży IT pl
dc.title.alternative Motivation as a key indicator to increase engagement at programmer’s work pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Dostrzegając dynamiczny rozwój sektora IT oraz coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych programistów celem poznawczym pracy jest przegląd merytoryczny takich zagadnień jak motywacja, zaangażowanie oraz efektywność pracy, a celem praktycznym jest dostarczenie wiedzy o oczekiwaniach specjalistów IT w odniesieniu do czynników motywacyjnych. Badanie przeprowadzone w formie badań ilościowych daje praktyczne wskazówki w stosowaniu dodatkowych ekwiwalentów dla pracowników branży informatycznej. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów teoretycznych oraz jednego empirycznego wraz z krótkim podsumowaniem. W rozdziale pierwszym na podstawie analizy wybranych publikacji dokonano weryfikacji takich pojęć jak motywacja, zaangażowanie, efektywność pracy. Drugi rozdział stanowi przegląd teorii motywacji oraz przedstawienie dwóch teorii najbardziej moim zdaniem dopasowanych do profilu działalności programistów. Dalsza część rozdziału jest poświęcona zagadnieniu finansowej oraz pozafinansowej motywacji. Trzeci rozdział skupia się na opisie sektora IT w Polsce oraz metodach motywacji wykorzystywanych w tej branży. Przedmiotem ostatniej części, tj. empirycznej jest analiza przeprowadzonych badań ilościowych, prezentacja wyników badań zawierająca podsumowania i wnioski. pl
dc.abstract.en This thesis defines and schedules the most effective motivating factors from the point of view of professionals in the IT industry. The reason is dynamic growth of IT sector in Poland and demand for skilled programmers. What is more, it gives practical tips related to benefits within IT employees. The theoretical goal of this thesis is to review history of the “motivation” construct and such terms as employee engagement and work efficiency. The literary part begins with a short introduction. The thesis is divided into four main chapter. The first one contains analysis of selected concepts of motivation, employee engagement and work efficiency. The second chapter provides an overview of the theory of motivation and present two theories which correspond to programmers’ work. The further part of this chapter describes issue of financial and non-financial motivation. The third chapter focuses on the description of the IT sector in Poland and motivation techniques used in this industry. Finally, in the last part I would like to present empirical analysis according to research, presentation of results containing summaries and conclusions. pl
dc.subject.pl sektor IT – motywacja - świadczenia dodatkowe - zaangażowanie pracowników pl
dc.subject.en employee engagement - IT industry – motivation - non–financial forms of incentives pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96372-182917 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)