Jagiellonian University Repository

Trendy rozwojowe pism lifestyle'owych na przykładzie magazynów kulinarnych

pcg.skipToMenu

Trendy rozwojowe pism lifestyle'owych na przykładzie magazynów kulinarnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Maliszewski, Juliusz pl
dc.contributor.author Piotrowska, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:21:25Z
dc.date.available 2020-07-26T13:21:25Z
dc.date.submitted 2015-09-10 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203828
dc.language pol pl
dc.title Trendy rozwojowe pism lifestyle'owych na przykładzie magazynów kulinarnych pl
dc.title.alternative Developmental trends of lifestyle press based on an example of culinary magazines pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca stanowi analizę rynku prasy lifestyle’owej ze szczególnym uwzględnieniem magazynów kulinarnych i ich roli. Ostatnie lata okazały się owocne dla twórców niezależnych pism należących do segmentu prasy czasu wolnego. W pracy podjęto próbę określenia, jakie miejsce na polskim rynku zajmują nowopowstające periodyki inspirowane czasopismami popularnymi w Zachodniej Europie, Stanach Zjednoczonych czy Australii. W badaniu ich znaczenia istotne jest zwrócenie uwagi na trendy, które przyczyniły się do powstania m.in. omawianych czasopism kulinarnych. Największy wpływ okazały się mieć takie tendencje jak slow food oraz maker movement. Ważne stały się także mody dotyczące wyglądu magazynów, ich estetyki i designu. Podsumowaniem badania wszystkich tych czynników jest studium przypadku dwóch popularnych w Polsce magazynów kulinarnych o tytułach: Smak oraz KUKBUK. pl
dc.abstract.en The Bachelor Thesis is the analysis of lifestyle press market with special consideration of culinary magazines and their part. Recent time proved to be productive for creators of independent press belonging to the segment of free time press. Present Thesis is underlies an attempt to define the role of new magazines that are already popular in Western Europe, United States of America or Australia. Contemporary trends present the significant part in the research, especially in terms of culinary press. The most important influence attributes to both slow food and maker movement. What were also significant, was the layout of magazines, their design and aesthetics. To summarise the research and analysis of all the factors above, I decided to pursue a case study of two popular polish culinary magazines: Smak and KUKBUK. pl
dc.subject.pl prasa lifestyle'owa, trendy, magazyny kulinarne, slow food pl
dc.subject.en lifestyle press, trends, culinary magazines, slow food pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Maliszewski, Juliusz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96349-162658 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)