Jagiellonian University Repository

Analiza związków partnerskich

pcg.skipToMenu

Analiza związków partnerskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.author Motylewska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:18:33Z
dc.date.available 2020-07-26T13:18:33Z
dc.date.submitted 2015-07-02 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203783
dc.language pol pl
dc.title Analiza związków partnerskich pl
dc.title.alternative The analysis of registered partnerships pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest przedstawienie modeli związków partnerskich występujących obecnie w Europie oraz analiza polskich projektów ustaw dotyczących związków partnerskich, które zostały do tej pory złożone. Praca przedstawia przeobrażenia współczesnej rodziny oraz społeczne nastawienie do związków partnerskich. Zawiera także stanowisko przeciwników oraz zwolenników instytucjonalizacji związków partnerskich. Analiza dotyczy takich modeli jak: model kontraktowy, model typu małżeństwo-minus, model typu quasi-małżeństwo, model konkubencki oraz model małżeństwa homoseksualnego. Kolejne rozdziały pracy pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy w Polsce jest możliwe wprowadzenie zarejestrowanych związków partnerskich oraz jaki model mógłby zostać wybrany. pl
dc.abstract.en The purpose of this work is to present models of partnership relations currently existing in Europe and the analysis of polish draft laws on civil partnership which have been presented so far. The paper presents the transformation of the modern family and the social attitude towards registered partnerships. It also contains the position of opponents and proponents of the institutionalization of this kind of partnership. The analysis covers such models as: the contract model, the marriage-minus model, the quasi-marriage model, the concubinage and the same-sex marriage. The following chapters of this work will help to answer the question whether is possible to introduce the registered partnership in Poland and which of the European model could be choosen. pl
dc.subject.pl związek partnerski, małżeństwo, konkubinat, małżeństwo homoseksualne pl
dc.subject.en registered partnership, marriage, concubinage, same-sex marriage pl
dc.contributor.reviewer Truszkiewicz, Zygmunt [SAP11010974] pl
dc.contributor.reviewer Kremer, Elżbieta [SAP11010530] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96298-127096 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)