Jagiellonian University Repository

Działalność pozawystawiennicza muzeów na przykładzie projektów społecznych wybranych muzeów krakowskich

pcg.skipToMenu

Działalność pozawystawiennicza muzeów na przykładzie projektów społecznych wybranych muzeów krakowskich

Show full item record

dc.contributor.advisor Szulborska-Łukaszewicz, Joanna [SAP13003381] pl
dc.contributor.author Szmaja, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:17:29Z
dc.date.available 2020-07-26T13:17:29Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203766
dc.language pol pl
dc.title Działalność pozawystawiennicza muzeów na przykładzie projektów społecznych wybranych muzeów krakowskich pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy są projekty społeczne muzeów w Krakowie i rola muzeów we współczesnym świecie. W pracy omówione zostały najważniejsze pojęcia związane z muzealnictwem. Przedstawiona jest historia muzeów oraz ich zadania, a także – co szczególnie istotne z perspektywy niniejszej pracy - działalność pozawystawiennicza. Szczegółowej analizie poddano aktywność muzeów w realizacji projektów społecznych. Zasadniczą częścią pracy jest prezentacja najciekawszych projektów społecznych trzech muzeów krakowskich: Muzeum Narodowego, Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli oraz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Na koniec przedstawiona jest działalność innego rodzaju instytucji kultury-domu kultury i jego oferty. Opisany jest projekt społeczny Domu Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. Głównym celem pracy było przedstawienie nowej dziedziny działań muzeów. pl
dc.abstract.en The theme of this thesis deals with social projects of museums in Krakow and their role in modern life. In my work are discussed the key concepts connected with museology, the history of museums and their activities outside the exhibition area like also main functions which are undertaken by museums nowadays. Krakow city, its conditions and cultural policy, was taken as subject of the researches. An essential part of my work is presentation of the most interested social projects of three museums in Krakow: National Museum, Ethnographical Museum named Seweryn Udziela and Museum Of Contemporary Art MOCAK. At the end of my work is introducing another kind of cultural institution - Community Center and its offer. I analyzed social project represented by C.K. Norwid Community Center in Krakow. The main objective of this work was presentation of new courses and activities of museums. pl
dc.subject.pl PROJEKT SPOŁECZNY – MUZEUM – KULTURA – KRAKÓW pl
dc.subject.en SOCIAL PROJECT – MUSEUM – CULTURE – CRACOW pl
dc.contributor.reviewer Szulborska-Łukaszewicz, Joanna [SAP13003381] pl
dc.contributor.reviewer Kędziora, Alicja [SAP13008070] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96280-146753 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)