Jagiellonian University Repository

Projekt działań służących poprawie komunikacji biblioteki uzdrowiskowej w Busku-Zdroju z otoczeniem

pcg.skipToMenu

Projekt działań służących poprawie komunikacji biblioteki uzdrowiskowej w Busku-Zdroju z otoczeniem

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.contributor.author Marczewska, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:16:35Z
dc.date.available 2020-07-26T13:16:35Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203752
dc.language pol pl
dc.title Projekt działań służących poprawie komunikacji biblioteki uzdrowiskowej w Busku-Zdroju z otoczeniem pl
dc.title.alternative Project to improve communication in Busko-Zdroj library (health-resort) with the environment pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy licencjackiej jest projekt poprawy komunikacji biblioteki uzdrowiskowej w Busku-Zdroju z otoczeniem. Główną metodą badawczą zastosowaną przy tworzeniu poniższej pracy była metoda studiów literaturowych. Korzystano z wyszczególnionych źródeł, dokumentów i literatury zamieszczonych w spisie bibliograficznym. Pokazując różnorodność projektów, starano się uzmysłowić jak łatwo jest poprawić wizerunek wybranej placówki bibliotecznej. W rezultacie praca jest źródłem wiedzy dla tych, którzy poszukują informacji na temat poprawy wizerunku biblioteki. Bibliografia obejmuje publikacje wydane od 1976 do 2015 roku. Zasięg językowy jest ograniczony do języka polskiego i angielskiego. Projekt ten powinien znaleźć zastosowanie praktyczne w udoskonaleniu komunikacji biblioteki uzdrowiskowej w Busku-Zdroju z otoczeniem. Badanie oryginalne. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is a project to improve communication in Busko-Zdroj library (health-resort) with the environment. The main research method used in creating this work was a method of literature studies. Benefited from specified sources, documents and literature included in bibliographic list. Showing the diversity of projects, efforts were made to realize how easy it is to improve the image of the selected library facility. As a result, work is a source of knowledge for those who are looking for information on how to improve the image of the library. Bibliography includes publications published from 1976 until 2015. Bibliography includes positions in Polish and English. This project should be of practical use in improving communication in Busko-Zdroj library(health-resort) with the environment. Original scientific research. pl
dc.subject.pl aranżacja przestrzeni bibliotecznej, benchmarking biblioteki, biblioteka bez barier, komunikacja w bibliotece, projektowanie biblioteki, zarządzanie biblioteką. pl
dc.subject.en communication in the library, benchmarking in libraries, design library, library management, library without barriers. pl
dc.contributor.reviewer Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.contributor.reviewer Pietrzyk, Zdzisław [SAP11110031] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96265-163021 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)