Jagiellonian University Repository

Projekt poprawy jakości serwisu www Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach w oparciu o heurystyki Jakoba Nielsena

pcg.skipToMenu

Projekt poprawy jakości serwisu www Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach w oparciu o heurystyki Jakoba Nielsena

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.contributor.author Kamień, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:15:57Z
dc.date.available 2020-07-26T13:15:57Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203742
dc.language pol pl
dc.title Projekt poprawy jakości serwisu www Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach w oparciu o heurystyki Jakoba Nielsena pl
dc.title.alternative Communal Public Library in Ryglice WWW service enhancement project, based on Jacob Nielsen's heuristics. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy licencjackiej jest określenie bieżących problemów w systemie i próba stworzenia projektu poprawy funkcjonalności serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach w oparciu o dziesięć heurystyk stworzonych w 1995 roku przez Jakoba Nielsena. W pracy wykorzystano metodę krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego, obejmującego zagadnienia funkcjonalności, dokonano analizy funkcjonalności serwisu, zastosowano również metodę porównawczą dobrych przykładów witryn internetowych. Rezultatem pracy jest ulepszony obraz serwisu biblioteki pod względem funkcjonalności, który ma za zadanie spełniać oczekiwania użytkowników. Projekt powinien znaleźć praktyczne zastosowanie w poprawie działania i udoskonaleniu obecnego serwisu WWW Gminnej Biblioteki Publicznej w Ryglicach oraz w ułatwieniu użytkownikom korzystania z niego. Badanie oryginalne. pl
dc.abstract.en The main objective of bachelor thesis is to specify main system issues and the attempt to create a website functionality enhancement project in Communal Public Library in Ryglice, that is based on 10 heuristics invented in 1995 by Jacob Nielsen. In this thesis, the method of critical analisis of scientific writing was used, to cover functionality issues. Service functionality analisis was made, and good example comparison method was also used, to compare webpages. The result of this thesis is functionality enhanced image of library service, that is intended to meet it's users expectations. This project should find practical use in functionality enhancment and improvement of current WWW service in Communal Public Library in Ryglice, and in making it easier for users to use. This research is original. pl
dc.subject.pl Funkcjonalność, Gminna Biblioteka Publiczna w Ryglicach, heurystyki Jakoba Nielsena, jakość, serwis WWW. pl
dc.subject.en Functionality, Communal Public Library in Ryglice, Jacob Nielsen's heuristics, quality, WWW service. pl
dc.contributor.reviewer Jaskowska, Małgorzata [SAP11016440] pl
dc.contributor.reviewer Sapa, Remigiusz [SAP11014865] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96255-167945 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)