Jagiellonian University Repository

Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na przykładzie dużych inwestycji infrastrukturalnych w mieście Gdańsku

pcg.skipToMenu

Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na przykładzie dużych inwestycji infrastrukturalnych w mieście Gdańsku

Show full item record

dc.contributor.advisor Micek, Grzegorz [SAP11018966] pl
dc.contributor.author Dziemianko, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:13:47Z
dc.date.available 2020-07-26T13:13:47Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203708
dc.language pol pl
dc.title Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na przykładzie dużych inwestycji infrastrukturalnych w mieście Gdańsku pl
dc.title.alternative Evaluation of the Infrastructure and Environment Programme as a part of European Union's funds for years 2007-2013 on the example of large-scale infrastructure investments in the city of Gdańsk pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem poniższej pracy jest ocena wykorzystania środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na przykładzie wielkich inwestycji infrastrukturalnych w mieście Gdańsku. Istotnym elementem w toku pisania pracy okazała się ankieta wśród mieszkańców miasta. Na jej podstawie udało się potwierdzić tezę iż najbardziej rozpoznawalnymi oraz najbardziej wpływającymi na tempo rozwoju miasta są inwestycje transportowe. Analiza SWOT zrealizowanych inwestycji ukazała konieczność rozwoju bazy kulturalnej dla uzyskania zrównoważonego rozwoju. W podsumowaniu uznano iż fundusze Unii Europejskiej w znacznym stopniu ułatwiają i przyspieszają realizację koniecznych inwestycji, wpływając tym samym na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz na promocję miasta wśród turystów. pl
dc.abstract.en The main purpose of this thesis is the evaluation of the large-scale investments in the city of Gdańsk financed from the Infrastructure and Environment Programme as a part of European Union’s funds. Crucial element of the below thesis is a questionnaire made amongst the residents of Gdańsk. It was a former base to confirm the thesis that the most discriminative and the most influencing the pace of development of the city of Gdańsk are transport investments. However SWOT analysis of each type of the infrastructure investments portrayed the need of persisting cultural base development to reach further sustainability. In conclusion it was stated that the European Union’s funds including Infrastructure and Environment Programme can facilitate fullfiling undertaken projects. The more investments in the city are finished the higher quality of life of the residents is. pl
dc.subject.pl Program Infrastruktura i Środowisko, Inwestycje infrastrukturalne w mieście Gdańsk, Fundusze Unii Europejskiej, analiza SWOT, zrównoważony rozwój pl
dc.subject.en European Union's Funds, SWOT analisys, Infrastructure investments in the city of Gdańsk, sustainability, Infrastructure and Environment Programme pl
dc.contributor.reviewer Luchter, Lidia [SAP11007357] pl
dc.contributor.reviewer Micek, Grzegorz [SAP11018966] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96216-161128 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)