Jagiellonian University Repository

Psychologiczne następstwa zachowań agresywnych ze strony pacjentów wobec personelu szpitalnego oddziału ratunkowego

pcg.skipToMenu

Psychologiczne następstwa zachowań agresywnych ze strony pacjentów wobec personelu szpitalnego oddziału ratunkowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Piątek, Jadwiga [SAP20002203] pl
dc.contributor.author Szuty, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:09:57Z
dc.date.available 2020-07-26T13:09:57Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203648
dc.language pol pl
dc.title Psychologiczne następstwa zachowań agresywnych ze strony pacjentów wobec personelu szpitalnego oddziału ratunkowego pl
dc.title.alternative Psychological outcomes of patients’ aggressive behaviors towards Emergency Department staff. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca w szpitalnym oddziale ratunkowym charakteryzuje się pomocą chorym w nagłym zagrożeniu zdrowia oraz życia dlatego jest ona źródłem zarówno satysfakcji jak i dużego poziomu stresu. Z powodu kontakt z pacjentami w stresie, sfrustrowanymi, pod wpływem alkoholu, bardzo często agresywnymi personel medyczny szpitalnego oddziału ratunkowego pracuje przy dużym obciążeniu fizyczny oraz psychicznym. Następstwa agresywnego zachowania pacjentów wpływają negatywnie na życie zawodowe jak zdrowie psychiczne członków zespołu. Celem mojej pracy było poznanie psychologicznych następstwa zachowań agresywnych ze strony pacjentów wobec personelu szpitalnego oddziału ratunkowego. Analizie zostały poddane następstwa „najgorszego” przeżytego przez badanych agresywnego zachowania pacjentów. Badana przeze mnie grupa to pracownicy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. W badaniu wzięło udział 34 osoby: 3 lekarzy, 7 ratowników medycznych oraz 24 pielęgniarek/pielęgniarzy. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Do przeprowadzanie badań posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety oraz Kwestionariuszem Samopoczucia, który jest wewnętrznym eksperymentalnym materiałem należącym do Zakładu Psychologii Zdrowia.Po przeprowadzonej analizie badawczej można stwierdzić, że wszyscy ankietowani doświadczyli agresywnego zachowania ze strony pacjentów. Poziom swojego stresu po „najgorszym” agresywnym zachowaniu ankietowani ocenili jako wysoki. Uzyskane wyniki wskazują również na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa w pracy, pogorszenia relacji z pacjentami oraz chęci zmiany pracy przez personel medyczny. pl
dc.abstract.en Working in an emergency department is connected with helping sick people in case of health or life threatening situations. This is the reason why this work is a cause of satisfaction but also a reason for high level of stress. Contact with frustrated or drunk patients, very often aggressive ones, causes that hospital staff works under great physical and mental strain. The outcome of patients’ aggressive behavior may influence staff professional life and mental health very negatively. The goal of my research was to introduce psychological outcomes of patients’ aggressive behaviors towards hospital staff. Under the analysis were taken outcomes of the patients’ ‘worst’ behavior. The research group were employees of an Emergency Department at Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego in Krakow. The survey was conducted among 34 people: 3 doctors, 7 paramedic and 24 male and female nurses. The method used during the study was a diagnostic survey. Research tool in this case was an author’s original survey and physical and mental state questionnaire which is internal experimental material belonging to the Department of Health Psychology.After conducted analysis it may be stated that all respondents experienced aggressive behavior from the patients. They also noted that the level of stress after experiencing ‘the worst’ aggressive behavior was rather high. The results also indicate that the consequence of ‘the worst’ aggressive behavior was a decrease in feeling of security at work. Furthermore, as a result of patients’ aggression the relationship between hospital staff and patients has worsened which in consequence caused willingness to change the job. pl
dc.subject.pl pacjent, stres pracy, agresywne zachowania pl
dc.subject.en patient, work stress , aggressive behavior pl
dc.contributor.reviewer Piątek, Jadwiga [SAP20002203] pl
dc.contributor.reviewer Kózka, Maria [SAP20000321] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96148-128530 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)