Jagiellonian University Repository

Analiza dostępnych danych na temat zbiorowisk roślinnych eksponowanych zboczy na Svalbardzie

pcg.skipToMenu

Analiza dostępnych danych na temat zbiorowisk roślinnych eksponowanych zboczy na Svalbardzie

Show full item record

dc.contributor.advisor Węgrzyn, Michał [SAP11019178] pl
dc.contributor.author Plewa, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:09:46Z
dc.date.available 2020-07-26T13:09:46Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203645
dc.language pol pl
dc.title Analiza dostępnych danych na temat zbiorowisk roślinnych eksponowanych zboczy na Svalbardzie pl
dc.title.alternative Analysis of available data of the exposed ridge communities of Svalbard pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca zawiera wybrane i ujednolicone dane tabelaryczne z publikacji naukowych charakteryzujących siedliska eksponowanych zboczy, które występują na obszarze Archipelagu Svalbard. Zebrane dane ujednolicono w aspekcie skali fitosocjologicznej, powierzchni zdjęcia, aktualnej nomenklatury gatunków roślin, mszaków i porostów. Opracowana tabela zawiera łącznie 58 gatunków roślin naczyniowych, 85 gatunków mszaków i 82 gatunki porostów. Taksony te zostały wykazane w 202 zdjęciach fitosocjologicznych charakteryzujących 16 zbiorowisk i 4 zespołów roślinnych. pl
dc.abstract.en This dissertation contains selected and homogenous data from multiple scientific publications about habitats exposed ridges of Svalbard Archipelago. The collected data were unified in phytosociological scale, relevés surfaces, the current nomenclature of species of plants, bryophytes and lichens. Developed table contains a total of 58 species of vascular plants, 85 species of bryophytes and 82 species of lichens. In these taxa 202 phytosociological relevés were shown, characterizing 16 communities and 4 plant associations. pl
dc.subject.pl Arktyka,tundra, siedliska, zdjęcia fitosocjologiczne, syntakson. pl
dc.subject.en Arctic, tundra, habitats, phytosociological releves, syntaxon. pl
dc.contributor.reviewer Osyczka, Piotr [SAP11018134] pl
dc.contributor.reviewer Węgrzyn, Michał [SAP11019178] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96145-164851 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)