Jagiellonian University Repository

Badanie wpływu jodooctanu monosodowego (MIA) na migrację i strukturę cytoszkieletu aktynowego komórek ludzkiej chrząstki stawowej

pcg.skipToMenu

Badanie wpływu jodooctanu monosodowego (MIA) na migrację i strukturę cytoszkieletu aktynowego komórek ludzkiej chrząstki stawowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Drukała, Justyna [SAP11015198] pl
dc.contributor.author Kurleto, Justyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:08:03Z
dc.date.available 2020-07-26T13:08:03Z
dc.date.submitted 2015-07-03 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203618
dc.language pol pl
dc.title Badanie wpływu jodooctanu monosodowego (MIA) na migrację i strukturę cytoszkieletu aktynowego komórek ludzkiej chrząstki stawowej pl
dc.title.alternative Studying the effect of monosodium iodoacetate (MIA) on chondrocyte migration and structure of actin cytoskeleton in articular cartilage cells of human pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Osteoartroza (OA) jest przewlekłą chorobą obejmującą zmiany w obrębie tkanek stawu m.in.: nekrotyczny zanik komórek tkanki chrzęstnej, wzrost aktywności komórek podchrzęstnej warstwy kostnej i powstawanie charakterystycznych osteofitów. Chorobie często towarzyszy indukcja stanu zapalnego w obrębie stawu oraz chroniczny nocyceptywny ból. Jodooctan monosodowy (MIA) jest chemicznym induktorem powszechnie stosowanym w badaniach OA. Iniekcja MIA pozwala na wierne odtwarzanie zmian patomorfologicznych występujących w obrębie tkanek stawu u ludzi cierpiących na OA, jak również na poznawanie mechanizmów chronicznego bólu w OA. W niniejszej pracy zbadano wpływ MIA na morfologię i migrację ludzkich chondrocytów stosując model in vitro gojenia rany. Dodatkowo zwizualizowano wpływ induktora na cytoszkielet aktynowy chondrocytów. pl
dc.abstract.en Osteoarthritis (OA) is a chronic disease, which involves changes in articular tissues such as necrotic loss of articular cartilage cells, growth activity of cells in subchondral bone and formation of characteristic structures, named osteophytes. This disease is often accompanied by induction of an inflammation within a joint and chronic nociceptive pain. Monosodium iodoacetate (MIA) is chemical inductor commonly used for research of OA. Injection of MIA allows to properly mimics pathomorphological changes present in human OA and also studying the mechanisms of pain. This work constitutes report on effects of MIA on migration and morfological changes in human chondrocytes with used in vitro scratch assay method. Additionally influence of MIA on the actin cytoskeleton in chondrocyte cells was visualised. pl
dc.subject.pl osteoartroza, chondrocyty, cytoszkielet aktynowy, jodooctan monosodowy, model in vitro gojenia rany pl
dc.subject.en osteoarthritis, chondrocytes, actin cytoskeleton, monosodium iodoacetate, scratch assay pl
dc.contributor.reviewer Stalińska, Krystyna [SAP12013193] pl
dc.contributor.reviewer Drukała, Justyna [SAP11015198] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96116-165036 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)