Jagiellonian University Repository

Siła aromamarketingu. Wpływ zapachu na zachowania i opinie konsumentów

pcg.skipToMenu

Siła aromamarketingu. Wpływ zapachu na zachowania i opinie konsumentów

Show full item record

dc.contributor.advisor Senderecka, Magdalena pl
dc.contributor.author Ignaczewska, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:05:45Z
dc.date.available 2020-07-26T13:05:45Z
dc.date.submitted 2015-07-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203582
dc.language pol pl
dc.title Siła aromamarketingu. Wpływ zapachu na zachowania i opinie konsumentów pl
dc.title.alternative The power of aromamarketing. The influence of scent on consumer behavior and opinions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Z przeglądu literatury dotyczącej aromamarketingu wynika, że odpowiednio dobrane kompozycje zapachowe są według wielu naukowców i specjalistów od reklamy skuteczną metodą na pobudzenie emocji klienta i zmianę jego zachowania w miejscu sprzedaży. Celem przeprowadzonego badania było przetestowanie wpływu zapachu ambientowego na poznawcze i afektywne reakcje człowieka, a konkretnie określenie, jaki związek z podejmowaniem decyzji i opiniami konsumentów ma rozpylenie aromatu w sklepie odzieżowym. Wpływ zapachu sprawdzano za pomocą odpowiedzi z kwestionariusza stworzonego na potrzeby eksperymentu. Wśród ankietowanych przeważały pracujące kobiety w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat. Wyniki uzyskane na grupie 210 osób świadczą na korzyść hipotezy mówiącej o pozytywnym oddziaływaniu zapachu na ocenę adekwatności cen produktów do ich jakości i chęć powrotu do sklepu. Omówione zostały również implikacje, ograniczenia i wnioski na przyszłość. pl
dc.abstract.en A review of the literature on aromamarketing shows that properly selected fragrance compositions are, according to many scientists and advertising professionals, an effective method to affect customer emotions and change his behavior at the point of sale. The aim of this study was to test the influence of ambient scent on consumer cognitive and affective responses, and specifically to determine what relationship with decision-making and consumers opinions has diffusing the aroma in a clothing store. The effect of scent was verified thanks to self-made questionnaire. Among the respondents dominated working women, ranging from 25 to 35 years. Results obtained on a group of 210 people testify in favor of the hypothesis about the positive impact of odors on sale and intention to revisit the store. Implications, limitations, and areas for future research are discussed. pl
dc.subject.pl marketing zapachowy, atmosfera sklepowa, sklep odzieżowy, zachowania konsumenckie pl
dc.subject.en scent marketing, store atmospherics, retail store, consumer behavior pl
dc.contributor.reviewer Orzechowski, Jarosław [SAP11017112] pl
dc.contributor.reviewer Senderecka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96078-127206 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy kognitywistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)