Jagiellonian University Repository

Przedmiot i zakres zaskarżenia w polskim sądownictwie administracyjnym

pcg.skipToMenu

Przedmiot i zakres zaskarżenia w polskim sądownictwie administracyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Człowiekowska, Joanna [SAP11019163] pl
dc.contributor.author Łukowiec, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:04:32Z
dc.date.available 2020-07-26T13:04:32Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203563
dc.language pol pl
dc.title Przedmiot i zakres zaskarżenia w polskim sądownictwie administracyjnym pl
dc.title.alternative The Object and scope of litigation in Polish administrative jurisdiction pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy licencjackiej jest charakterystyka i analiza przedmiotu i zakresu zaskarżenia w polskim sądownictwie administracyjnym. Praca ma na celu ukazanie, iż przedmiot i zakres zaskarżenia jest szeroki i obejmuje zróżnicowany zakres działań administracji publicznej. Przedmiot ten ulegał zmianie na przestrzeni lat. Praca składa się z wstępu, jednego rozdziału, 9 podrozdziałów i zakończenia. Głównymi aktami prawnymi na których oparta jest praca jest Kodeks Postępowania Administracyjnego i ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem art. 3 § 2 ). pl
dc.abstract.en Character and analysis of an object and scope of litigation in Polish administrative jurisdiction will be the subject of presented dissertation. It is aimed to expose that both - object or scope are broad and include differentiated range of Public Administration's activity. Introduction, main unit, nine subsections and conclusion are included in presented thesis. It was based on Polish Administrative Procedure Code and the Law of the procedure before administration court (especially article 3§2). pl
dc.subject.pl sądownictwo administracyjne, przedmiot i zakres postępowania sądowego, administracja publiczna, decyzja administracyjna, działalność administracyjna pl
dc.subject.en administrative jurisdiction, the Object and scope of litigation, public administration, administrative decision, administrative activity pl
dc.contributor.reviewer Człowiekowska, Joanna [SAP11019163] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96058-163863 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)