Jagiellonian University Repository

Problemy w zarządzaniu festiwalami kultur mniejszościowych i dyskryminowanych w Krakowie

pcg.skipToMenu

Problemy w zarządzaniu festiwalami kultur mniejszościowych i dyskryminowanych w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.contributor.author Czerwiński, Mikołaj pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:04:17Z
dc.date.available 2020-07-26T13:04:17Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203559
dc.language pol pl
dc.title Problemy w zarządzaniu festiwalami kultur mniejszościowych i dyskryminowanych w Krakowie pl
dc.title.alternative The issues in festival management regarding minorities and discriminated groups in Krakow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Dyskryminacja uczestników wydarzeń kulturalnych w Polsce stała się w ostatnich latach jednym z problemów podejmowanych w ramach zarządzania instytucjami i projektami kulturalnymi. Badanie uczestników takich wydarzeń w Krakowie pokazuje, że z jednej strony czują się oni dyskryminowani, a z drugiej zauważają działania podjęte przez organizatorów w celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni. Organizatorzy natomiast podkreślają potrzeby zapobieganiadyskryminacji zarówno na poziomie lokalnym jak i systemowym. W pracy podjęto problematykę festiwali grup wykluczonych i możliwości zapobiegania dyskryminacji podczas organizowania tych imprez. Jej celem jest zintegrowanie zarządzania humanistycznego i kryzysowego z animacją kultury. Na podstawie przeprowadzonych badań wśród organizatorów i uczestników festiwali grup mniejszościowych zaproponowano też dobre praktyki w sferze działań festiwali. pl
dc.abstract.en Discrimination of cultural events’ participants in Poland became a major issue addressed within cultural institutions and project management studies over the last years. Research among attendees of those events in Krakow shows, that they feel discriminated against, but at the same time they notice organisers’ effort to create a safe space. Organisers emphasise the need to stop discrimination both at a local level and system-wide. In this dissertation the topic of excluded groups’ festivals and the possibility to avoid discrimination while organising those events was considered. The aim was to integrate humanistic and crisis management with cultural animation. There was a set of good practices proposed based on the research conducted among participants and organisers of minority festivals. pl
dc.subject.pl DYSKRYMINACJA, GRUPY MNIEJSZOŚCIOWE, WYKLUCZENIE, ZARZĄDZANIE FESTIWALEM, KOBIETY, ATEIZM, ZARZĄDZANIE HUMANISTYCZNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE pl
dc.subject.en DISCRIMINATION, MINORITY GROUPS, FESTIVAL MANAGEMENT, WOMEN, ATEISM, HUMANISTIC MANAGEMENT, CRISIS MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.contributor.reviewer Kocój, Ewa [SAP11020301] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96054-161263 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)