Jagiellonian University Repository

Sposób wdrażania nowego produktu a jego odbiór na przykładzie systemu Windows 8

pcg.skipToMenu

Sposób wdrażania nowego produktu a jego odbiór na przykładzie systemu Windows 8

Show full item record

dc.contributor.advisor Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.author Kotelon, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:03:58Z
dc.date.available 2020-07-26T13:03:58Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203554
dc.language pol pl
dc.title Sposób wdrażania nowego produktu a jego odbiór na przykładzie systemu Windows 8 pl
dc.title.alternative The approach of introducing a new product in relations to its reception, on the example of Windows 8 operating system pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca porusza temat wpływu sposobu wprowadzania produktu na rynek na jego odbiór na przykładzie systemu Windows 8. W pierwszym rozdziale przedstawiona została teoria, dotycząca marketingu i postaw konsumenckich. Drugi rozdział traktuje o historii firmy Microsoft oraz o skokach technologicznych, będących jej udziałem, jak również o strategiach marketingowych poszczególnych produktów. W ostatniej części znajduje się opracowanie przeprowadzonych badań pod postacią analizy ankiety badawczej oraz materiałów źródłowych. pl
dc.abstract.en This paper raises the issue of the approach of introducing a new product in relations to its reception, on the example of Windows 8 operating system. First chapter presents the theory concerning marketing and consumers' attitudes. The second chapter describes the history of Microsoft and the important technological events, being its participation, as well as the marketing strategies of individual products. In the last part, the analysis of source materials and survey results can be found. pl
dc.subject.pl MARKETING – WINDOWS 8 – KONSUMENT – LOJALNOŚĆ – TECHNOLOGIE pl
dc.subject.en MARKETING – WINDOWS 8 – CONSUMER – LOYALTY – TECHNOLOGY pl
dc.contributor.reviewer Handzel, Zbigniew [SAP11017393] pl
dc.contributor.reviewer Groń, Krzysztof [SAP11019890] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96049-161881 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)