Jagiellonian University Repository

Zabawa i zabawki w życiu dziecka w przedszkolu, tradycja, ciągłość, pokoleniowa zmiana

pcg.skipToMenu

Zabawa i zabawki w życiu dziecka w przedszkolu, tradycja, ciągłość, pokoleniowa zmiana

Show full item record

dc.contributor.advisor Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.author Liberda Biel, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:02:03Z
dc.date.available 2020-07-26T13:02:03Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203524
dc.language pol pl
dc.title Zabawa i zabawki w życiu dziecka w przedszkolu, tradycja, ciągłość, pokoleniowa zmiana pl
dc.title.alternative Fun and toys in the life of a child in kindergarten, tradition, continuity, generational change pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zabawa jest jedną z form dziecięcej aktywności, a zabawki są ważnym elementem rzeczywistości dziecka. Jednocześnie są one bardzo dobrym przykładem zjawisk, jakie towarzyszą człowiekowi przez całe życie, w kolejnych latach przybierając coraz to inne formy. zabawy i zabawki są ponad czasowym źródłem radości, potrafią jednoczyć we wspólnej aktywności nie tylko dzieci, ale i również ich rodziców czy dziadków. Walorem zabaw, który łączy pokolenia jest przede wszystkim czynnik wychowawczy: zabawki rozwijają umysł, pobudzają zdolności spostrzegawcze, kształtują charakter, czy też wzmacniają siłę rozumowania. pl
dc.abstract.en Fun is one of the forms of children's activities and toys are an important part of the reality of the child. At the same time they are very good examples of phenomena that accompany man throughout his life, in subsequent years, taking on more and more different forms. and toys are timeless source of joy, they can unite in a common activity not only children but also their parents or grandparents. The advantage of the playground, which connects generations is primarily educational factor: the toy expands the mind, stimulate the perceptive abilities, develop character, or strengthen the power of reasoning. pl
dc.subject.pl zabawy, zabawki, dzieci w wieku przedszkolnym, tradycja, ciągłość, pokoleniowa zmiana pl
dc.subject.en games, toys, preschool children, tradition, continuity, generational change pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Czerska, Bożena [SAP11014492] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96016-182959 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)