Jagiellonian University Repository

Cloud Gaming a prawo autorskie

pcg.skipToMenu

Cloud Gaming a prawo autorskie

Show full item record

dc.contributor.advisor Markiewicz, Ryszard [SAP11006132] pl
dc.contributor.author Paprota, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:01:13Z
dc.date.available 2020-07-26T13:01:13Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203516
dc.language pol pl
dc.title Cloud Gaming a prawo autorskie pl
dc.title.alternative Cloud Gaming and Copyrights pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cloud Gaming, czyli granie w chmurze jest pomysłem stosunkowo nowym. Niewiele osób o nim słyszało, gdyż technologia ta dopiero co stawia swoje pierwsze kroki. W istocie Cloud Gaming sprowadza się do wprowadzenia gry komputerowej w środowisko chmury obliczeniowej oraz umożliwienia użytkownikom końcowym rozgrywki.Niniejsza praca poświęcona została zagadnieniom prawa autorskiego związanym z Cloud Gaming. Autor zastanawia się nad relacją między Cloud Gaming a obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, antycypuje możliwe problemy oraz podejmuje próbę wskazania ewentualnych rozwiązań. W pierwszej części pracy omówiona została problematyka gier komputerowych, w drugiej przedstawione zostały zagadnienia Cloud Computing, zaś kolejne części poświęcone zostały problemom Cloud Gaming. Autor uwzględnia perspektywę twórcy gry komputerowej, perspektywę dostawcy usługi Cloud Gaming oraz perspektywę użytkownika końcowego, czyli gracza. pl
dc.abstract.en Cloud Gaming is a relatively new concept. Since this technology is currently at the early stage of development it is not well known yet. Essentially, Cloud Gaming is a video game introduced into the cloud environment and subsequently streamed to end users.This thesis concerns copyright issues pertaining to Cloud Gaming. The author analyzes the relationship between Cloud Gaming and copyrights, anticipates the legal issues and strives to indicate possible solutions. In the first part legal aspects of video games are introduced and in the second part Cloud Computing is discussed. Cloud Gaming is the subject of the subsequent parts of this paper. The author takes into consideration the perspective of a video game producer, of a cloud provider and of an end user, namely gamer. pl
dc.subject.pl Cloud Gaming, GaaS, chmura obliczeniowa, gra komputerowa pl
dc.subject.en Cloud Gaming, GaaS, Cloud Computing, video game pl
dc.contributor.reviewer Markiewicz, Ryszard [SAP11006132] pl
dc.contributor.reviewer Targosz, Tomasz [SAP11018487] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96012-130859 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)