Jagiellonian University Repository

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

pcg.skipToMenu

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

Show full item record

dc.contributor.advisor Cieślak, Sławomir pl
dc.contributor.author Nycz, Elżbieta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T13:00:54Z
dc.date.available 2020-07-26T13:00:54Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203511
dc.language pol pl
dc.title Skarga na orzeczenie referendarza sądowego pl
dc.title.alternative An appeal against the ruling of a Court Clerk pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie instytucji referendarzy sądowych, a następnie rozszerzenie ich kompetencji, spowodowało konieczność kompleksowego uregulowania w kodeksie postępowania cywilnego skargi na orzeczenie referendarzaw celu zapewnienia obywatelom realizacji ich konstytucyjnego prawa do sądu. Celem pracy była analiza tego środka zaskarżenia w postępowaniu procesowym, nieprocesowym i egzekucyjnym z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego, a także poglądów doktryny i orzecznictwa. Omówiono miejsce skargi w systemie środków zaskarżenia i warunki jej dopuszczalności (przedmiot skargi, istnienie zaskarżonego orzeczenia, termin i legitymację do wniesienia skargi, jej warunki formalne i fiskalne). Przedstawiono również jak wygląda postępowanie wywołane wniesieniem tego środka, sposób jego rozpoznania, a następnie, jakie rozstrzygnięcie może podjąć sąd w odniesieniu do skargi. pl
dc.abstract.en Due to introduction of Court Clerks into civil procedure and then extending their powers, a complex regulation of an appeal against the ruling of a Court Clerk was necessary to provide the citizens means to exercise their constitutional right to a fair and public hearing of their case. This thesis' goal was to present and analyse the institution of an appeal against the ruling of a Court Clerk in civil procedure incluing non-contentious and execution proceedings. This paper discusses the place of the appeal among other legal remedies in civil procedure, conditions for admissibility of this remedy, proceedings that take place after filing the appeal and possible roulings of a court that adjudicates the case. pl
dc.subject.pl skarga na orzeczenie referendarza sądowego, referendarz sądowy, środki zaskarżenia, zaskarżanie orzeczeń, postępowanie cywilne, pl
dc.subject.en appeal against the ruling of a Court Clerk, a Court Clerk, legal remedies,civil procedure, pl
dc.contributor.reviewer Cieślak, Sławomir pl
dc.contributor.reviewer Flejszar, Radosław [SAP11017283] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-96005-125981 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)