Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Perspektywy przekształceń struktury instytucjonalnej ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych nie afiliował
Grabowski Marcin
Marszałek-Kawa, Joanna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Grabowski Marcin
Marszałek-Kawa, Joanna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Grabowski Marcin
Marszałek-Kawa, Joanna